Односкладні речення: означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові,безособові

Тест виконано: 8 разів
12 запитань
Запитання 1

Виділіть односкладне речення.

варіанти відповідей

Не люблю осінньої ночі

Я йшов усе далі й далі в глибину лісів.

Темна хмара озвалася громом гучним.

Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх.

Запитання 2

Укажіть означено-особове речення.

варіанти відповідей

Тихо в садку, тихо в місті, бо пізня година.

Смеркалося... огонь огнем кругом запалало.

Іду поміж люди.

Боїшся вовка - не йди до лісу.

Запитання 3

Укажіть неозначено-особове речення.

варіанти відповідей

Там ціле підземне місто спорудили.

І смеркає, і світає, день Божий минає.

Осінь. І така тиха, така ласкава.

Можна вибрать друга і по духу брата.

Запитання 4

Укажіть узагальнено-особове речення.

варіанти відповідей

Надворі світає.

Багато в сім'ї говорили про дядька, материного брата, Михайла Драгоманова.

Не хвались, ідучи на торг, а хвались, ідучи з торгу.

Тепло мені й спокійно.

Запитання 5

Укажіть безособове речення.

варіанти відповідей

Чесне діло роби сміло.

Тихо і ясно над лісовим озеречком.

Вітер. Осінь глибока.

А ось ліси, покриті димом.

Запитання 6

Укажіть означено-особове речення

варіанти відповідей

У нас проханих не люблять.

Твої спогади світлі і щемливі.

Гальки тривожний шерех. Сутінь вечірньої мли.

Отак пролечу птахом над долиною.

Запитання 7

Укажіть неозначено-особове речення

варіанти відповідей

З полови хліба не спечеш.

Ведмедя не налигаєш.

Нарешті ось і високі двері, покриті папірцями з написаними на них прізвищами мешканців.

На другий день тільки про повінь і говорили.

Запитання 8

З’ясуйте типи односкладних речень. Вкажіть правильний варіант відповідей.

Тип односкладного речення

1 узагальнено-особове;

2 означено-особове;

3 неозначено-особове;

4 безособове.

Приклад

А Шкода даремно згаяного часу.

Б Гостей зустрічали щиро, з хлібом-сіллю.

В Лежачого не б'ють.

Г Поверни золоті її очі, сині хвилі і вітер весни.
варіанти відповідей

1г; 2б; 3а; 4в.

1в; 2г; 3б; 4а.

1г; 2б; 3в; 4а.

1а; 2г; 3б; 4в.

Запитання 9

Доберіть приклад до кожного виду речення. Вкажіть правильний варіант відповідей.

Вид речення

1 означено-особове;

2 неозначено-особове;

3 узагальнено-особове;

4 безособове.

Приклад

А Раніше, аніж наказувати, навчись коритися.

Б Мені невесело було й на нашій славній Україні.

В Ясени, ясени, бачу вас за селом край дороги.

Г Дівчині дарують квіти з напіврозквітлими пуп'янками.


варіанти відповідей

1в; 2д; 3б; 4а.

1г; 2а; 3в; 4б.

1в; 2г; 3а; 4б.

1б; 2а; 3в; 4д.

Запитання 10

До якого типу односкладних речень належить подане речення?

Пахло прив'ялим полином.

варіанти відповідей

Називні;

безособові;

означено-особові;

неозначено-особові.

Запитання 11

До якого типу односкладних речень належить подане речення?

Ночвами море не перепливеш.

варіанти відповідей

узагальнено-особові

безособові;

означено-особові;

неозначено-особові.

Запитання 12

Узагальнено-особові речення переважають у:

варіанти відповідей

діловому стилі;

науковому стилі;

публіцистичному стилі;

розмовному стилі.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест