11 червня о 15:00Вебінар: Формування підприємницької компетентності учнів на уроках англійської мови

Оксигеновмісні органічні сполуки

Додано: 6 квітня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 300 разів
18 запитань
Запитання 1

Етилметаноат належить до такого класу органічних сполук:

варіанти відповідей

алкени

альдегіди

естери

спирти

карбонові кислоти

Запитання 2

Укажіть речовини, які вступають у реакцію "срібного дзеркала":

варіанти відповідей

метан

глюкоза

метаналь

етанол

метилетаноат

сахароза

етаналь

Запитання 3

укажіть нерозчинні у воді речовини:

варіанти відповідей

гліцерол

етанол

стеаринова кислота

целюлоза

метанова кислота

олеїнова кислота

натрій стеарат

Запитання 4

Взаємодію карбонових кислот зі спиртами називають реакцією ...

варіанти відповідей

гідратації

естерифікації

гідролізу

ізомеризації

Запитання 5

Укажіть речовини між молекулами яких існує водневий зв"язок:

варіанти відповідей

етанол

оцтова кислота

пропан

вода

етаналь

Запитання 6

Характеристичною групою яких органічних сполук є гідроксильна група:

варіанти відповідей

спиртів

алканів

фенолів

естерів

альдегідів

карбонових кислот

Запитання 7

Укажіть рядок, у якому зазначені назви речовин, обидві з яких вступають у реакцію гідролізу:


варіанти відповідей

крохмаль, сахароза

метилпропаноат, метаналь

етанова кислота, целюлоза

гліцерол, глюкоза

Запитання 8

Виберіть назву речовини за систематичною номенклатурою, структурна формула якої: СН3-СН2-СН(СН3)-СНО

варіанти відповідей

2-метилбутан-1-ол

3-метилбутаналь

2-метилбутаналь

пентаналь

Запитання 9

Виберіть ізомери серед поданих структурних формул речовин:

варіанти відповідей

СН3-СН2-СН(СН3)-СН2-ОН

СН3-СН2-СН(СН3)-СН2-СОН

СН3-(СН2)3-СН2-ОН

СН3-СН2-СН2-СН2-ОН

Запитання 10

Скільки речовин класу насичених одноатомних спиртів відповідає молекулярній формулі С5Н12О?

варіанти відповідей

7

10

6

8

Запитання 11

Жири - це...

варіанти відповідей

алкани

альдегіди

естери

карбонові кислоти

Запитання 12

Які з назв складені не за систематичною номенклатурою?

варіанти відповідей

триметилпропанова кислота

2-метилпропан-2-ол

1,1-диметилетан-1-ол

2,3,3,4-тетраметилгксаналь

Запитання 13

Глюкоза виявляє хімічні властивості, характерні для ...

варіанти відповідей

альдегідів і карбонових кислот

альдегідів і ароматичних вуглеводнів

альдегідів і насичених багатоатомних спиртів

альдегідів і насичених одноатомних спиртів

Запитання 14

Речовиною А в ланцюжку перетворень: сахароза → А →етанол буде...

варіанти відповідей

крохмаль

глюкоза

етанова кислота

етаналь

Запитання 15

Складіть рівняння хімічних реакцій за схемою:

етанова кислота → метилетаноат → метанол. У відповіді вкажіть суму коефіцієнтів обох рівнянь.

варіанти відповідей

8

6

4

10

Запитання 16

Унаслідок взаємодії насиченого одноатомного спирту масою 180 г з достатньою кількістю гідроген хлориду утворилася вода масою 54 г. У відповіді вкажіть суму атомів насиченого одноатомного спирту.

варіанти відповідей

9

15

12

6

Запитання 17

Під час спиртового чи молочнокислого бродіння глюкози масою 180 г утвориться більше органічного продукту реакції за масою?

варіанти відповідей

однаково

під час спиртового бродіння

під час молочнокислого бродіння

глюкоза не вступає в реакції бродіння

Запитання 18

Яка з даних речовин має найбільше виражений кислотний характер

варіанти відповідей

метанол

етаналь

фенол

гліцерол

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест