Оксигеновмісні органічні сполуки.

Додано: 10 квітня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Яку функціональну групу мають спирти?

варіанти відповідей

-ОН

-СОН

-СООН

-С=О

Запитання 2

Яку функціональну групу мають карбонові кислоти?

варіанти відповідей

-С=О

-СОН

-СООН

-ОН

Запитання 3

З якими речовинами взаємодіє етанол?

варіанти відповідей

Н2О

К

О2

К2СО3

Запитання 4

З якими речовинами взаємодіє етанова кислота?

варіанти відповідей

NaOH, MgO, CaCO3

Zn, S, KOH

Li2O, Ca(OH)2, Fe

Mg, KOH, CuO

Запитання 5

Які речовини утворяться при взаємодії етанової кислоти і магнію?

варіанти відповідей

вода

магній етанолят

магній ацетат

магній етанолят і вода

Запитання 6

Вкажіть реакції заміщення:

варіанти відповідей

Са+СН3СООН=

К2О+СН3СООН=

К+СН3СООН=

КОН+СН3СООН=

Запитання 7

Складіть рівняння з попереднього завдання. Розташуйте суми коефіцієнтів у порядку зростання.

варіанти відповідей

4, 5, 7, 8

5, 6, 7, 8

4, 6, 7,8

4, 5, 6, 7

Запитання 8

Жири...

варіанти відповідей

це естери

бувають рідкі і газоподібні

це кислоти

бувають рідкі і тверді

Запитання 9

Складіть рівняння реакції між метановою кислотою і натрій карбонатом. Вкажіть суму коефіцієнтів.

варіанти відповідей

4

5

6

7

Запитання 10

При взаємодії спирту масою 7,4 г з магнієм виділився водень об'ємом 1,12 л. Який це спирт? Вкажіть кількість атомів у його молекулі.

варіанти відповідей

пропанол, 12

бутанол, 14

бутанол, 15

пропанол, 13

Запитання 11

При взаємодії карбонової кислоти масою 7,4 г з літієм виділився водень об'ємом 1,12 л. Яка це кислота? Вкажіть її молярну масу.

варіанти відповідей

етанова кислота, 60

бутанова кислота, 88

пропанова кислота, 74

пентанова кислота, 116

Запитання 12

Обчислити об’єм (л) водню, який утвориться при взаємодії магнію з розчином етанової кислоти масою 240 г з масовою часткою розчиненої речовини 5%.

варіанти відповідей

4,48

1,12

2,24

6,72

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест