19 травня о 18:00Вебінар: Організація підсумкового повторення з предметів гуманітарного циклу наприкінці навчального року

10 клас.Оксигеновмісні органічні сполуки.

Додано: 12 квітня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 92 рази
12 запитань
Запитання 1

Якісним реактивом на глюкозу є

варіанти відповідей

купрум(ІІ)гідроксид

бромна вода

індикатор фенолфталеїн

йод

Запитання 2

Позначте фізичні властивості глюкози:

варіанти відповідей

біла або безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді, солодка на смак.

 

 біла або безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді, без смаку.

біла кристалічна речовина, погано розчинна у воді, солодка на смак.

рідина, добре розчинна у воді, солодка на смак, має специфічний запах.

Запитання 3

Виберіть правильні твердження щодо сахарози:

варіанти відповідей

належить до полісахаридів

має формулу С12Н22О11

її добувають із цукрового буряка і цукрової тростини

її традиційна назва виноградний цукор

насичений розчин сахарози має назву сироп

Запитання 4

Вкажіть, як називається функціональна група карбонових кислот

варіанти відповідей

альдегідна

гідоксильна

карбоксильна

 аміногрупа

Запитання 5

Вкажіть фізичні властивості оцтової кислоти

варіанти відповідей

рідина з характерним запахом

рідина без запаху

добре розчиняється у воді

погано розчиняється у воді

Запитання 6

Виберіть функціональні групи амінокислот.

варіанти відповідей

 −OН; −СООН

−NH2; −СООН

 −NH2; −СОН

−NH2; −OН;

Запитання 7

Навіщо організму потрібні амінокислоти?

варіанти відповідей

Амінокислоти необхідні для побудови нуклеїнових кислот

  Амінокислоти необхідні для побудови білків організмів

Амінокислоти необхідні для побудови крохмалю

 Амінокислоти необхідні для побудови целюлози

Запитання 8

 Біополімери складної будови, макромолекули (протеїни) яких, складаються із залишків амінокислот, сполучених між собою амідним (пептидним) зв'язком.

варіанти відповідей

А аміни

Б пептиди

В амінокислоти

Г білки

Запитання 9

Оберіть тривіальну назву аміноетанової кислоти:

варіанти відповідей

аланін

гліцин

валін

цистеїн

Запитання 10

Руйнування просторової структури білка зі збереженням його первинної структури називають...

варіанти відповідей

денатурацією

гідролізом

дисоціацією

Запитання 11

Вкажіть назви реакцій, які є кольоровими на білки

варіанти відповідей

біуретова

ксантопротеїнова

"срібного дзеркала"

реакція Зініна

Запитання 12

Назвати рівні структурної організації білків:


варіанти відповідей

первинна, вторинна, третинна;


первинна, третинна, четвертинна;


первинна, вторинна, третинна, четвертинна;


вторинна, третинна, четвертинна;


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест