11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Оксигеновмісні сполуки. Вуглеводи.

Додано: 1 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
14 запитань
Запитання 1

Виберіть рядок, що містить формули вуглеводів

варіанти відповідей

C2H5OH   та CH3COOH

C6H12O та C12H22O11

C6H12O6   та CH3CHO

(C6H10O5) та C2H5OH

Запитання 2

До дисахаридів належить:

варіанти відповідей

крохмаль

глюкоза

фруктоза

сахароза

Запитання 3

Якщо до розчину глюкози додати свіжевиготовлений розчин Купрум (II) гідрокисиду та нагріти, то ознакою цієї реакції буде: а)...

Цей дослід доказує, що глюкоза містить: б).....

варіанти відповідей

а) утворення яскраво-синього розчину; б) гідроксильні групи

а) випадіння червоного осаду; б) гідроксильні групи

а) випадіння червоного осаду; б) альдегідну групу

а) утворення яскраво-синього розчину; б) альдегідну групу

Запитання 4

Під час гідролізу сахарози утворюються:

варіанти відповідей

дві молекули глюкози

дві молекули фруктози

молекула глюкози та молекула фруктози

одна молекула глюкози та дві молекули фруктози

Запитання 5

В дві пробірки з розчинами глюкози та сахарози додали Купрум (II ) гідроксид. Спостерігали: а)...

Потім пробірки підігріли. В пробірці із сахарозою: б).....

варіанти відповідей

а) розчинення блакитного осаду в пробірці із глюкозою; б) з´явився червоний осад

а) блакитний осад розчинився в обох пробірках; б) зміни не відбулися

а) розчинення блакитного осаду в пробірці із сахарозою; б) з´явився червоний осад

Запитання 6

Який об´єм вуглекислого газу утвориться при спиртовому бродінні 36 г глюкози:

варіанти відповідей

8,96 л

4,48 л

22,4 л

11,2 л

Запитання 7

Вибріть рядок, в якому послідовно записані: полісахарид-дисахарид-моносахарид

варіанти відповідей

целюлоза-крохмаль-глюкоза

крохмаль-фруктоза-сахароза

глюкоза-фруктоза-сахароза

крохмаль-сахароза-глюкоза

Запитання 8

Вибріть продукти ферментативного гідролізу крохмалю:

варіанти відповідей

глюкоза, фруктоза, рибоза

декстрини, мальтоза, глюкоза

декстрини, мальтоза, фруктоза

Запитання 9

Вибріть правильні твердження:

1. Молекули крохмалю мають розгалуджену будову

2. Целюлоза гарно розчиняється в органічних розчинниках

3. Під час повного гідролізу целюлози утворюється β-глюкоза

варіанти відповідей

1 та 2

2 та 3

1 та 3

всі твердження правильні

Запитання 10

Виберіть правильні твердження:

1. Зернина крохмалю складається з амілози та амілопектину

2. Целюлоза - волокниста речовина, а крохмаль - аморфний порошок

3. Целюлоза та крохмаль лекго плавляться.

варіанти відповідей

1 та 2

1 та 3

2 та 3

жодного правильного тврдження немає

Запитання 11

Під час нітрування целюлози утворюється тринітроцелюлоза. Ця речовина використовується в якості: а)

З хімічної точки зору тринітроцелюлоза належить до класу: : б)

варіанти відповідей

а) пом᾽якшення шкіри; б) спиртів

а) вибухівки; б) естерів

а) вибухівки: б) альдегідів

а) пом᾽якшення шкіри; б) естерів

Запитання 12

Виберіть хімічну формулу крохмалю:

варіанти відповідей

C6H12O

C12H22O11

C3H6O3

(C6H10O5)

Запитання 13

Наявність крохмалю в бульбах картоплі можна визначити за допомогою:

варіанти відповідей

амоніачного розчину аргентум (I) оксиду

cвіжевиготовленого купрум (II) гідроксиду

бромної води

розчину йоду

Запитання 14

До розчину сахарози додали декілька крапель сульфатної кислоти. Після цього в пробірку додали купрум (II) сульфат та натрій гідрокид і пробірку нагріли. Вкажіть зовнішній ефект в пробірці після всіх операцій.

варіанти відповідей

залишиться блакитний осад

утвориться червоний осад

утвориться синій розчин

зовнішні ефекти не спостерігаються

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест