Підсумкова контрольна робота Варіант 1

Додано: 25 листопада 2019
Предмет: Екологія, 11 клас
Тест виконано: 63 рази
14 запитань
Запитання 1

Доповніть речення:

Наука, що вивчає взаємодію живих організмів нашої планети один з одним та з навколишнім середовищем, називається:

варіанти відповідей

А. Біологією

Б. Географією

В. Цитологією

Г. Екологією

Запитання 2

Доповніть речення:

Оболонка Землі, яка є наслідком взаємодії живих і неживих компонентів - це:

варіанти відповідей

А. Біосфера

Б. Ноосфера

В. Мегасфера

Г. Тропосфера

Запитання 3

Доповніть речення:

Безперервний, планетарний, закономірний, циклічний процес перерозподілу речовин, енергії та інформації, які входять до складу екосистем, називається:

варіанти відповідей

А. Біологічним циклом

Б. Геологічним циклом

В. Біогеохімічним циклом

Г. Фізгеохімічним

Запитання 4

Головним об’єктом вивчення екології є:

варіанти відповідей

А. Екосистеми

Б. Геосистеми

В. Біоценози

Г. Популяції

Запитання 5

Позначте всі правильні твердження:

варіанти відповідей

А. У результаті парникового ефекту змішується теплова рівновага в природі

Б. Учення про біосферу розробив Е. Геккель

В. Поява озонової діри припадає на третю екологічну кризу

Г. Кислотний туман - це сполучення оксидів Сульфуру й Нітрогену з атмосферною вологою

Д. Найбільш швидко в біосфері проходить колообіг Нітрогену

Е. Глобальне потепління клімату дасть змогу вирішити проблему нестачі питної води на планеті

Запитання 6

Установіть відповідність між видом забруднення та його джерелом:

Вид/ Джерело

1.Гідрологічне/ А. Нафтопереробний завод

2. Шумове/ Б. ТЕС

3. Атмосферне/ В. Тютюновий дим

4. Ґрунтове/ Г. Перерва в школі

варіанти відповідей

А. 1 А, 2 В, 3 Г, 4 Б

Б. 1Б, 2 Г, 3 В, 4 А

В. 1 Б, 2 В, 3 Г, 4 А

Г. 1 В, 2 Б, 3 А, 4 Г

Запитання 7

До природних угруповань належать:

варіанти відповідей

А. Болото

Б. Діброва

В. Парк

Г. Степ

Д. Лан

Е. Річка

Є. Став

Ж. Лісосмуга

Запитання 8

Доповніть речення.

Сукупність генів, видів й екосистем у регіоні та розподіл їх за частотою трапляння це...

варіанти відповідей

А. Біорізноманіття

Б. Природокористування

В. Біосфера

Г. Геосистема

Запитання 9

Екологічні закономірності функціонування екосистем вивчає:

варіанти відповідей

А. Аутекологія

Б. Синекологія

В. Демекологія

Г. Геоекологія

Запитання 10

До невичерпних природних ресурсів належать:

варіанти відповідей

А. Енергія води

Б. Мінеральні ресурси

В. Внутрішнє тепло планети

Г. Енергія вітру

Д. Флора

Е. Енергія Сонця

Є. Водні ресурси

Ж. Лісові ресурси

Запитання 11

Розрізняють ________ та _______ ерозію ґрунтів

варіанти відповідей

А. Природну

Б. Водну

В. Вітрову

Г. Антропогенну

Запитання 12

До біотичних чинників належать:

варіанти відповідей

А. Вологість

Б. Освітленість

В. Мікроорганізми

Г. Вітер

Запитання 13

До біосферних заповідників України належать:

варіанти відповідей

А. Медобори

Б. Асканія-Нова

В. Мис Мар’ян

Г. Карпатський

Д. Дунайський

Е. Єланецький степ

Є. Розтороччя

Ж. Чорноморський

Запитання 14

До фізичних типів забруднення належать:

варіанти відповідей

А. Підвищений вміст пестицидів у ґрунті

Б. Цвітіння води

В. Гучна музика

Г. Підвищений радіоактивний фон

Д. Кислотні дощі

Е. Смог

Є. Спалах епідемії дизентерії

Ж. Глобальне потепління

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест