18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Операції з цінними паперами

Додано: 24 березня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 37 разів
30 запитань
Запитання 1

Який цінний папір засвідчує безумовне грошове зобов’язання однієї особи виплатити зазначену суму коштів іншій особі за поставлені товари чи надані послуги:


варіанти відповідей

Облігація


 Депозитний сертифікат

Вексель

Казначейське зобов’язання


Запитання 2

Терміном «соло-вексель» називають вексель:


варіанти відповідей

Простий 

Переказний 

Підроблений 


Комерційний 


Запитання 3

 Документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини емітента і особи, яка має права та передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, називають:


варіанти відповідей

 Кредитний договір


Цінний папір

Депозит


Договір застави

Запитання 4

Який іменний цінний папір посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством

варіанти відповідей

Акція

Облігація


Вексель


Ощадний сертифікат


Запитання 5

Яких видів акцій не існує?


варіанти відповідей

Прості


Переказні

Іменні


На пред’явника

Запитання 6

Які права надані власникам привілейованих акцій


варіанти відповідей

Вирішального голосу за розподілом чистого прибутку товариства

Пріоритетної участі у розподілі майна товариства під час його ліквідації

Переважного права голосу в управлінні акціонерним товариством

Можливості керувати акціонерним товариством

Запитання 7

Який цінний папір посвідчує внесення його першим власником грошей, визначає відносини позики між власником та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові її номінальну вартість у передбачений проспектом емісії строк та виплатити дохід 

варіанти відповідей

Акція

Облігація

Вексель

Опціон

Запитання 8

Які види послуг пов’язані з купівлею цінних паперів за рахунок клієнта?

варіанти відповідей

Брокерські 

Дилерські 

Кредитні 

Консультаційні 

Запитання 9

 До яких операцій відноситься діяльність, яка передбачає купівлю-продаж цінних паперів комерційним банком від свого імені і за свій рахунок для перепродажу третім особам?


варіанти відповідей

Брокерські 

Дилерські 

Кредитні 

Консультаційні 

Запитання 10

До пасивних операцій банків з цінними паперами відносять:


варіанти відповідей

Емісію облігацій

Придбання облігацій

Придбання облігацій за дорученням клієнта

Зберігання облігацій клієнта

Запитання 11

Купівля-продаж цінних паперів за дорученням клієнта відноситься до операцій:


варіанти відповідей

Активних 

Пасивних 

Позабалансових 

Депозитних

Запитання 12

Якщо прибутку поточного року недостатньо, то дивіденди за привілейованими акціями:


варіанти відповідей

 Не виплачують

Виплачують за рахунок одержаних кредитів на міжбанківському ринку


Переносять як заборгованість на наступний рік


Виплачують за рахунок резервного фонду

Запитання 13

Облігації акціонерних товариств можуть випускатися на суму, що не перевищує:


варіанти відповідей

5% чистого прибутку


25% статутного капіталу

10% основного капіталу


25% резервного фонду


Запитання 14

Обов’язковою умовою для одержання дозволу на випуск облігацій є:


варіанти відповідей

Повністю оплачені всі раніше випущені акції

По акціях за останні три роки виплачувалися дивіденди


Раніше випущені акції, оплачені в розмірі не менше 60% 


 Раніше випущені облігації, оплачені в розмірі не менше 50%


Запитання 15

 Для яких цілей банкам забороняється випуск облігацій?


варіанти відповідей

 Розширення активних операцій


Поповнення статутного капіталу емітента


Залучення додаткових ресурсів


Фінансування поточної діяльності


Запитання 16

Курс облігації визначається як співвідношення:


варіанти відповідей

Ринкової ціни до номіналу облігації

 Номіналу облігації до ринкової ціни


Виплачених процентів до ринкової ціни


Виплачених процентів до номіналу облігації


Запитання 17

Купонна дохідність облігації визначається як співвідношення:


варіанти відповідей

Купонного доходу до номіналу облігації

Купонного доходу до ринкової ціни облігації


 Ринкової ціни до номіналу облігації


Номіналу облігації до ринкової ціни


Запитання 18

Поточна дохідність облігацій визначається як співвідношення:варіанти відповідей

Купонного доходу до номіналу облігації

Купонного доходу до ринкової ціни облігації


 Ринкової ціни до номіналу облігації


Номіналу облігації до ринкової ціни


Запитання 19

Оцінюючи цінні папери як предмет застави під час кредитування не враховують:


варіанти відповідей

 Якість 


Ліквідність 


Емітент


Номінальну вартість

Запитання 20

До позабалансових операцій з цінними паперами не відноситься:


варіанти відповідей

Емісія власних цінних паперів

Андерайтинг


Брокерські послуги


 Управління портфелем цінних паперів клієнта


Запитання 21

 Комерційний банк здійснив емісію 1000 шт. акцій номінальною вартістю 10 грн. З них 100 шт. були продані за ціною 12 грн, інші – за номіналом. Визначити емісійний дохід: 


варіанти відповідей

10000 грн


10200 грн

200 грн

1200 грн

Запитання 22

Визначити суму дисконту. Вексель на суму 10 тис. грн враховано у банку за 18 днів до дня платежу за ставкою 20% річних. Кількість днів у році – 360:


варіанти відповідей

66 грн


100 грн

 2000 грн


200 грн


Запитання 23

 Визначити внутрішню норму дохідності по акції. Привілейовані акції номіналом 1000 грн продавалися на початку року за ринковою ціною 4000 грн за акцію. Дивіденд передбачений в розмірі 10% річних:


варіанти відповідей

2,5%


40%

10%

25%

Запитання 24

 Випущено 1000 привілейованих акцій номіналом 60 грн і дохідністю 25%. Прибуток поточного року – 75000 грн. Визначити суму прибутку, яка буде направлена на виплату дивідендів по привілейованих акціях:


варіанти відповідей

18750 грн

15000 грн

75000 грн

90000 грн

Запитання 25

Визначити курс облігації. Облігація номіналом 25 грн продається за ціною 24,5 грн: 


варіанти відповідей

102

0,5

25

98

Запитання 26

 Визначити вартість облігації. Річний дохід по облігації 80 грн. Річна норма дохідності – 16%:


варіанти відповідей

500 грн

128 грн

12,8 грн

160 грн

Запитання 27

 Визначити поточну дохідність облігації. Номінал облігації – 1000 грн, купонна ставка – 15% річних, ринкова ціна 850 грн:


варіанти відповідей

150%


85%


118%

17,65%

Запитання 28

Визначити ринкову вартість привілейованої акції. Банк випустив привілейовані акції, річний дивіденд по акціях становить

100 грн. Річна ставка дисконту – 25%:

варіанти відповідей

400 грн

25 грн

125 грн

100 грн

Запитання 29

Визначити дисконтну суму фінансової ренти облігації, якщо річна ставка купонної доходності 67%, номінал облігації 110 грн., термін погашення 3 роки:

варіанти відповідей

24,57 грн

33,3 грн

264 грн

73,7 грн

Запитання 30

Визначити вартість облігації, якщо номінал облігації 150 грн., термін погашення 2 роки, дисконтна сума фінансової ренти 25,4 грн., дисконтна величина платежу погашення 274 грн.

варіанти відповідей

299,4 грн

220 грн

254 грн

300 грн

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест