Основи екології заочне відділення

Додано: 23 травня 2020
Предмет: Екологія, 11 клас
22 запитання
Запитання 1

1.    Ситуація, що виникає в екологічних системах внаслідок порушення рівноваги під впливом антропогенних чинників.– це   

варіанти відповідей

екологічна криза 

екологічна аварія

екологічна катастрофа

Запитання 2

1.    Причини екологічної кризи    

варіанти відповідей

розростання світового господарства            

встановлення тісних зв’язків між континентами       

неконтрольоване зростання населення світу 

науково-технічний прогрес    

створення економічних союзів між країнами світу

Запитання 3

1.    Поширення екологічних принципів та підходів на природничі та гуманітарні науки, на виробничі процеси та соціальні явища – це       

варіанти відповідей

екологізація  

соціалізація

демократизація

Запитання 4

У сфері матеріального виробництва, екологізація природокористування включає в себе          

варіанти відповідей

максимальну ефективність користування ресурсами  

максимальний прибуток від використання природних ресурсів 

відтворення ресурсів та їхня охорона від виснаження  

геологічна розвідка нових родовищ 

заміна природних матеріалів штучно створеними  

найбільш доцільні способи використання ресурсів.

Запитання 5

Явище в атмосфері Землі, при якому енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні, не може повернутися у космос, що призводить до підвищення температури поверхні – це     

варіанти відповідей

озонова діра

парниковий ефект  

смог   

аеротаксація

Запитання 6

Всі види метеорологічних опадів: дощ, сніг, град, туман, дощ зі снігом, кислотність яких вища від нормальної – це    

варіанти відповідей

паранормальні опади  

катастрофічні опади 

кислотні дощі

Запитання 7

Головна причина кислотних опадів -   

варіанти відповідей

збільшення кількості підприємств хімічної промисловості  

надходження сполук сірки і азоту в атмосферу 

зменшення в атмосфері озону

Запитання 8

Озонова діра – це       

варіанти відповідей

виснаження озонового шару 

опускання озонового шару до поверхні Землі 

утворення нових сполук на висоті озонового шару

зменшення кількості озону в атмосфері весною

Запитання 9

До проблем водних ресурсів відносять          

варіанти відповідей

недостатній розвиток іригаційних систем    

поширення рослин та тварин паразитів у воді

забруднення води

малу кількість річок

Запитання 10

Найбільш поширеним і небезпечним забруднювачем вод гідросфери є     

варіанти відповідей

нафта 

сполуки сірки  та азоту

важкі метали

тверді відходи

Запитання 11

Відходами виробництва називають      

варіанти відповідей

залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що утворились у процесі виробництва і втратили повністю або частково властивості початкового матеріалу  

тирсу, стружку, стерню, гній, обрізки, невикористані матеріали тощо 

газоподібні та рідкі викиди у довкілля

Запитання 12

Шляхи зменшення відходів 

варіанти відповідей

комплексна переробка сировини            

зменшення виробництва матеріалів        

повторна переробка                

маловідходні технології

відмова від певних категорій товарів

Запитання 13

Головна властивість ґрунту

варіанти відповідей

потужність

структурність

родючість

колір

Запитання 14

Найбільш родючими ґрунтами є  

варіанти відповідей

каштанові  

чорноземи   

сірі лісові 

підзолисті

Запитання 15

Україна за масивом чорноземів займає у світі місце       

варіанти відповідей

перше  

друге  

третє       

четверте

Запитання 16

Ерозія ґрунту – це      

варіанти відповідей

процес зміни структури 

процес зменшення родючості

процес руйнування верхнього шару   

процес зміни Рн

Запитання 17

Причиною засолення ґрунтів є     

варіанти відповідей

перевипасання  

неправильне зрошення

забруднення

переосушення

Запитання 18

Зниження лісистості території сприяє           

варіанти відповідей

посиленню ерозії  

збільшенню потужності родючого шару

вимиванню поживних речовин 

покращенню світового режиму рослин 

втраті вологості

Запитання 19

При внесенні мінеральних добрив треба враховувати    

варіанти відповідей

природну зону   

хімічний склад ґрунту

агротехніку культури  

традиції країни 

терміни і норми внесення

Запитання 20

Меліорація – це комплекс заходів, спрямованих    

варіанти відповідей

на поліпшення якості ґрунтів

розширення площі оброблюваних земель 

розширення зрошувальних систем

розширення системи осушення земель

Запитання 21

Органічна система землеробства - це система виробництва сільськогосподарської продукції, яка    

варіанти відповідей

передбачає обов’язкове внесення органічних добрив

забороняє вирощування рослин та розведення тварин, види яких виведені селекціонерами    

забороняє використання синтетичних комбінованих добрив, пестицидів, регуляторів росту та харчових добавок до кормів при відгодівлі тварин

Запитання 22

 Заповідник - це природоохоронна територія,

варіанти відповідей

на якій під охороною може перебувати як весь природний комплекс, так і деякі його частини: тільки рослини, тільки тварини (або їх окремі види), або окремі історико-меморіальні або геологічні об'єкти.


науково- дослідницька робота якої спрямована на вивчення природи, розробку наукових засад її охорони, збереження унікальних природних ландшафтів, рідкісних і зникаючих видів рослин та тварин, контроль за змінами фонового стану біосфери з

що охороняється від більшості типів людської діяльності та забруднення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест