Основна задача механіки. Абетка кінематики

Додано: 11 вересня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 200 разів
12 запитань
Запитання 1

Основна задача механіки?

варіанти відповідей

Пізнати закони механічного руху тіл, взаємодій між тілами...

Знаходити швидкість тіла...

Визначати траєкторію руху тіла...

Пізнавти як рух впливає на наколишній світ...

Запитання 2

Що таке система відліку?

варіанти відповідей

Прилад для відліку часу

Тіло відліку і пов’язана з ним система координат


Тіло відліку, пов’язані з ним система координат і прилад для відліку часу

Точка відліку

Запитання 3

Механіка - це...

варіанти відповідей

наука про рух мікроскопічних тіл і про їх взаємодію, які відбуваються між тілами

наука про механічний рух матеріальних тіл і про взємодії, які при цьому відбуваються між тіламим

наука про механічний рух космічних тіл

наука про механізми

Запитання 4

Механічний рух - ...

варіанти відповідей

зміна з часом тіла (або частин тіла) в просторі. 

рух тіл відносно інших

зміна з часом положення тіла (або частин тіла) в просторі відносно інших тіл

рух тіл тільки по колу

Запитання 5

Які розділи має у своєму складі механіка?

варіанти відповідей

Кінематика

Електрика

Динаміка

Оптика

Запитання 6

Що таке матеріальна точка?

варіанти відповідей

Фізична модель тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати

Точка, яка розміщена на прямій

Модель тіла, розмірами якого в умовах задачі не можна знехтувати

Фізична модель тіла, яка рухається разом з основним тілом

Запитання 7

Переміщення - це...

варіанти відповідей

скалярна величина, яку графічно подають у вигляді ненапрямленого відрізка прямої, який з’єднує початкове і кінцеве положення матеріальної точки. 

відрізок прямої, який показує увесь шлях матеріальної точки

векторна величина, яку графічно подають у вигляді напрямленого відрізка прямої, який з’єднує початкове і кінцеве положення матеріальної точки.

Запитання 8

Якою буквою позначають переміщення?

варіанти відповідей

S

L

Q

t

Запитання 9

Види механічного руху за характером розрізняють:

варіанти відповідей

рівномірний

коловий

нерівномірний

зігзаговий

Запитання 10

Види механічного руху за формою траєкторії розрізняють:

варіанти відповідей

коловий

прямолінійний

криволінійний

центробіжний

Запитання 11

Наведіть приклад руху тіла, за якого шлях дорівнює модулю переміщення

варіанти відповідей

Прямолінійний рух автомобіля

Рух хвилинної стрілки

Замкнена пряма

Запитання 12

Укажіть, за яку фізичну величину ми сплачуємо, скориставшись таксі?

варіанти відповідей

Переміщення

Час руху

Швидкість

Шлях

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест