Зародження й розвиток фізики як науки. Теорія та експеримент. Одиниці фізичних величин, Міжнародна система одиниць СІ. Прямі та непрямі вимірювання та похибки (невизначеності) вимірювань.

24 запитання
Запитання 1

Оберіть вченого-фізика, про якого йде мова:

Створив теорію електромагнітного поля, яка пояснювала всі відомі на той час факти й дозволяла передбачати нові явища

варіанти відповідей

Ернест Резерфорд

Джеймс Максвелл

Демокрит

Альберт Ейнштейн

Галілео Галілей

Ісаак Ньютон

Запитання 2

Оберіть вченого-фізика, про якого йде мова:

Відкриття принципу відносності в механіці, обґрунтування геліоцентричної будови світу, створення телескопа, відкриття в астрономії, винайдення термометра та ін.

варіанти відповідей

Ернест Резерфорд

Джеймс Максвелл

Демокрит

Альберт Ейнштейн

Галілео Галілей

Ісаак Ньютон

Запитання 3

Оберіть вченого-фізика, про якого йде мова:

Формулювання загальних уявлень про будову Всесвіту й основних законів механіки

варіанти відповідей

Ернест Резерфорд

Джеймс Максвелл

Демокрит

Альберт Ейнштейн

Галілео Галілей

Ісаак Ньютон

Запитання 4

Оберіть вченого-фізика, про якого йде мова:

Автор ідеї атомарної будови матерії

варіанти відповідей

Ернест Резерфорд

Джеймс Максвелл

Демокрит

Альберт Ейнштейн

Галілео Галілей

Ісаак Ньютон

Запитання 5

Цілеспрямоване вивчення явищ і властивостей природи засобами фізики - це

варіанти відповідей

фізичне спостереження

фізичний експеримент

Фізична гіпотеза

фізичне дослідження

Запитання 6

Дослідження фізичного явища в умовах, які перебувають під контролем ученого - це

варіанти відповідей

фізичне спостереження

фізичний експеримент

Фізична гіпотеза

фізичне дослідження

Запитання 7

З вказаних термінів оберіть фізичні величини

варіанти відповідей

кілометр

маса

швидкість

залізо

сила

Автомобіль

Запитання 8

Міжнародну систему одиниць створено у

варіанти відповідей

1895 році

1900 році

1960 році

2002 році

Запитання 9

Значення фізичної величини встановлюють у ході вимірювання. Вимірювання бувають

варіанти відповідей

Прямі

Наближені

Точні

непрямі

безпосередні

Запитання 10

Оберіть одиниці вимірювання, які належать до основних у СІ

варіанти відповідей

грам

метр

градус Цельсія

Ампер

Ватт

Кулон

Кандела

Запитання 11

2 мВ =

варіанти відповідей

2 ⋅ 10-2 В

2 ⋅ 103 В

2 ⋅ 10-6 В

2 ⋅ 10-3 В

Запитання 12

Якими бувають похибки вимірювань?

варіанти відповідей

Додатні і від'ємні

Відносні

Середні

Незначні

Абсолютні

Запитання 13

Який з наведених прізвищ не є вченим - фізиком?

варіанти відповідей

Аристарх Самоський

Шуберт

Нільс Бор

Ісаак Ньютон 

Запитання 14

 Які етапи розвитку пройшла фізика як наука?

варіанти відповідей

Формування фізики як науки

Класична фізика

Становлення фізики 

Сучасна фізика

Всі відповіді правильні

Запитання 15

Чий це вислів? «Прогрес полягає не в заміні неправильної теорії на правильну, а в заміні неправильної теорії на неправильну, але вже уточнену».

варіанти відповідей

Альберт Ейнштейн 

 Стівен Гокінґ

Ґалілео Ґалілей

Джеймс Максвелл

Запитання 16

Вивчаючи рух автомобіля, ми інколи використовуємо його фізичну модель...

варіанти відповідей

колесо

матеріальну точку

макет автомобіля

реальний автомобіль

Запитання 17

Методи фізичних досліджень (оберіть 2 відповіді)

варіанти відповідей

Експериментальний

Теоретичний

Превентивний

Ірраціональний

Запитання 18

Яку з фізичних величин, ми знаходимо не за допомогою прямих вимірювань. 

варіанти відповідей

Температура

Маса

Густина

Швидкість руху

Запитання 19

Вимірювання бувають ... ( оберіть 2 відповіді)

варіанти відповідей

прямі

непрямі

криві

викривлені

Запитання 20

Кратні одиниці є .... за основні одиниці в 10, 100, 1000 і більше разів.

Допиши

варіанти відповідей

меншими

більшими

незмінними

цікавими

Запитання 21

В якому році створено Міжнародну систему одиниць СІ і в якому місті і країні зберігаються основні еталони ?

варіанти відповідей

1960, м. Лондон, Англія

1960, м. Севр, Франція

1969, м. Париж, Франція

1960, м. Севр, Іспанія

Запитання 22

Основні одиниці СІ. Яка одиниця зайва?

варіанти відповідей

Метр

Кілограм

Моль

Кілометр

Секунда

Ампер

Запитання 23

Частинні одиниці є .... за основні одиниці в 10, 100, 1000 і більше разів.

Допиши

варіанти відповідей

меншими

більшими

незмінними

цікавими

Запитання 24

Спостереження - це...

варіанти відповідей

це цілеспрямоване вивчення явищ і властивостей природи засобами фізики.

сприйняття природи з метою одержання первинних даних для подальшого аналізу.

Правильної відповіді немає

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест