Зародження та розвиток фізики як науки.Механічний рух

Додано: 12 вересня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 173 рази
15 запитань
Запитання 1

Оберіть вченого-фізика, про якого йде мова:

Створив теорію електромагнітного поля, яка пояснювала всі відомі на той час факти й дозволяла передбачати нові явища

варіанти відповідей

Ернест Резерфорд

Джеймс Максвелл

Демокрит

Альберт Ейнштейн

Галілео Галілей

Ісаак Ньютон

Запитання 2

Оберіть вченого-фізика, про якого йде мова:

Відкриття принципу відносності в механіці, обґрунтування геліоцентричної будови світу, створення телескопа, відкриття в астрономії, винайдення термометра та ін.

варіанти відповідей

Ернест Резерфорд

Джеймс Максвелл

Демокрит

Альберт Ейнштейн

Галілео Галілей

Ісаак Ньютон

Запитання 3

Оберіть вченого-фізика, про якого йде мова:

Формулювання загальних уявлень про будову Всесвіту й основних законів механіки

варіанти відповідей

Ернест Резерфорд

Джеймс Максвелл

Демокрит

Альберт Ейнштейн

Галілео Галілей

Ісаак Ньютон

Запитання 4

Оберіть вченого-фізика, про якого йде мова:

Автор ідеї атомарної будови матерії

варіанти відповідей

Ернест Резерфорд

Джеймс Максвелл

Демокрит

Альберт Ейнштейн

Галілео Галілей

Ісаак Ньютон

Запитання 5

Який з наведених прізвищ не є вченим - фізиком?

варіанти відповідей

Аристарх Самоський

Шуберт

Нільс Бор

Ісаак Ньютон 

Запитання 6

 Які етапи розвитку пройшла фізика як наука?

варіанти відповідей

Формування фізики як науки

Класична фізика

Становлення фізики 

Сучасна фізика

Всі відповіді правильні

Запитання 7

Механічний рух - ...

варіанти відповідей

зміна з часом тіла (або частин тіла) в просторі. 

рух тіл відносно інших

зміна з часом положення тіла (або частин тіла) в просторі відносно інших тіл

рух тіл тільки по колу

Запитання 8

Які розділи має у своєму складі механіка?

варіанти відповідей

Кінематика

Статика

Динаміка

Оптика

Запитання 9

Що таке матеріальна точка?

варіанти відповідей

Фізична модель тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати

Точка, яка розміщена на прямій

Модель тіла, розмірами якого в умовах задачі не можна знехтувати

Фізична модель тіла, яка рухається разом з основним тілом

Запитання 10

Переміщення - це...

варіанти відповідей

скалярна величина, яку графічно подають у вигляді ненапрямленого відрізка прямої, який з’єднує початкове і кінцеве положення матеріальної точки. 

відрізок прямої, який показує увесь шлях матеріальної точки

векторна величина, яку графічно подають у вигляді напрямленого відрізка прямої, який з’єднує початкове і кінцеве положення матеріальної точки.

Запитання 11

Види механічного руху за формою траєкторії розрізняють:

варіанти відповідей

коловий

прямолінійний

криволінійний

центробіжний

Запитання 12

Укажіть, за яку фізичну величину ми сплачуємо, скориставшись таксі?

варіанти відповідей

Переміщення

Час руху

Швидкість

Шлях

Запитання 13

Шлях — це

варіанти відповідей

векторна величина

скалярна величина

довжина траєкторії тіла

найкоротший відстань

Запитання 14

З вказаних термінів оберіть фізичні величини

варіанти відповідей

кілометр

маса

швидкість

залізо

сила

Автомобіль

Запитання 15

Закінчить речення: "Фі́зика — природнича наука, яка ...."

варіанти відповідей

первісно виникла як один з напрямків пошуку істини у сфері просторових відношень і обчислень, для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл

досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами

містить спостереження і пояснення подій, які відбуваються за межами Землі та її атмосфери

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест