11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Основне рівняння МКТ ідеального газу

Додано: 29 січня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 290 разів
13 запитань
Запитання 1

Дано такі параметри газу: тиск, об'єм, температура, середня квадратична швидкість руху молекул, маса молекули, густина. Які з цих параметрів є макроскопічними?

варіанти відповідей

Температура, середня квадратична швидкість руху молекул, маса молекули.

Середня квадратична швидкість руху молекул, маса молекули, густина.

Тиск, об'єм, середня квадратична швидкість руху молекул.

Тиск, об'єм, температура.

Тиск, маса молекули, густина.

Запитання 2

Як зміниться тиск ідеального газу, що міститься в закритій посудині, якщо внаслідок нагрівання середня квадратична швидкість руху його молекул збільшиться у 2 рази?

варіанти відповідей

Збілиться в 4 рази

Збілиться в 2 рази

Зменшиться в 4 рази

Зменшиться в 2 рази

Запитання 3

Унаслідок стискання об'єм ідеального газу зменшився в 2 рази, а середня кінетична енергія його молекул збільшилася в 3 рази. Як змінився тиск газу?

варіанти відповідей

Зменшився в 2 рази

Зменшився в 3 рази

Збільшився в 3 рази

Збільшився в 2 рази

Збільшився в 6 раз

Запитання 4

Чому дорівнює густина ідеального газу, що перебуває під нормальним атмосферним тиском (760 мм. рт. ст.), якщо середня квадратична швидкість руху його молекул 200 м/с?

варіанти відповідей

1,2 кг/м3

75 кг/м3

7,5 кг/м3

0,75 кг/м3

Запитання 5

Середня квадратична швидкість руху молекул ідеального газу дорівнює 400 м/с. Який об'єм займає цей газ масою 2,5 кг, якщо його тиск дорівнює 1 атм?

варіанти відповідей

1,3 м3

13 м3

1,6 м3

16 м3

Запитання 6

Який тиск азоту, якщо середня квадратична швидкість його молекул становить 500 м/с, а його густина дорівнює1,2 кг/м3?

варіанти відповідей

1 МПа

100 кПа

10 кПа

0,11 МПа

Запитання 7

За однакової температури швидкість дифузії в газі...

варіанти відповідей

...менша, ніж у рідині

...менша, ніж у твердому тілі

...більша, ніж у рідині

...така ж, як у твердому тілі

Запитання 8

Середня квадратична швидкість молекул метану (СН4) при нормальному атмосферному тиску дорівнює 200 м/с. Яка концентрація молекул метану?

варіанти відповідей

Від 2⋅1025 м-3 до 4⋅1025 м-3

Від 2⋅1026 м-3 до 4⋅1026 м-3

Від 5⋅1025 м-3 до 8⋅1025 м-3

Від 5⋅1026 м-3 до 8⋅1026 м-3

Запитання 9

Густина водню в повітряній кулі при тиску 100 кПа дорівнює 0,075 кг/м3. Чому дорівнює середня квадратична швидкість молекул водню?

варіанти відповідей

Від 1100 м/с до 1300 м/с

Від 1400 м/с до 1500 м/с

Від 1600 м/с до 1800 м/с

Від 1800 м/с до 2100 м/с

Запитання 10

Газ, що складаєься з молекул, які не взаємодіють між собою, називають

варіанти відповідей

розрідженим

ідеальним

реальним

Запитання 11

Основне рівняння МКТ ідеального газу має вигляд:

варіанти відповідей
Запитання 12

1 Па дорівнює

варіанти відповідей
Запитання 13

Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу встановлює зв'язок між:

варіанти відповідей

середньою квадратичною швидкістю, концентрацією молекул й тиском газу

об'ємом та кількістю молекул газу

концентрацією молекул і температурою газу

температурою, тиском газу та об'ємом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест