Температура - міра середньої кінетичної енергії молекул

Додано: 30 січня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 12 разів
12 запитань
Запитання 1

Фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги макроскопісної системи, називається:

варіанти відповідей

Тиск

Об'єм

Температура

Енергія

Запитання 2

Стан макроскопічної системи, коли всі макроскопічні параметри системи залишаються незмінними як завгодно довго, називається:

варіанти відповідей

Динамічна рівновага

Стабільний стан

Теплова рівновага

Запитання 3

Різниця температур 20°С дорівнює:

варіанти відповідей

273 К

253 К

20 К

293 К

Запитання 4

Температура навколишнього середовища вночі становила -10°С, а вдень підвищилася до +10°С. На скільки відсотків зросла температура?

варіанти відповідей

10%

5%

7%

15%

Запитання 5

Стала Больцмана дорівнює:

варіанти відповідей

6,02⋅1023 моль-1

1,38⋅1023 Дж/К

8,31 Дж/(К⋅моль)

1,38⋅10-23 Дж/К

Запитання 6

Абсолютна температура газу, який міститься в закритому балоні, збільшилася в 4 рази. Як при цьому змінився тиск газу?

варіанти відповідей

Збільшився в 2 рази

Збільшився в 4 рази

Зменшився в 2 рази

Зменшився в 4 рази

Запитання 7

При якій температурі припиняється тепловий рух атомів і молекул?

варіанти відповідей

0°С

273 К

- 273 К

- 273 °С

Запитання 8

Чому дорівнює середня кінетична енергія поступального руху молекул газу при температурі 300 К?

варіанти відповідей

Від 4 ·10-23 Дж до 8 ·10-23 Дж

Від 4 ·10-21 Дж до 8 ·10-21 Дж

Від 2·10-20 Дж до 5 ·10-20 Дж

Від 4·10-19 Дж до 8 ·10-19 Дж

Запитання 9

Який об'єм займає повітря масою 0,029 кг за нормальних умов?

варіанти відповідей

Від 0,23 м3 до 0,53 м3

Від 21 л до 25 л

Від 21 см3 до 25 см3

Від 2,1 см3 до 2,5 см3

Запитання 10

Визначте масу кисню, що займає об'єм 0,2 м3 при температурі 300 К під тиском 3·104 Па.

варіанти відповідей

Від 4 г до 15 г

Від 15 г до 35 г

Від 35 г до 50 г

Від 50 г до 80 г

Запитання 11

Скільки молекул газу міститься в кімнаті обємом 414 м3 за тиску 1 атм і температури 27°С?

варіанти відповідей

1027 молекул

1028 молекул

1029 молекул

1026 молекул

Запитання 12

Визначте абсолютну температуру, за якої середня кінетична енергія молекул одноатомного газу дорівнює 4,14·10−21 Дж.

варіанти відповідей

100 К

200 К

300 К

400 К

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест