Температура. Температурна шкала Кельвіна

Додано: 30 січня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 56 разів
12 запитань
Запитання 1

Будь-яке макроскопічне тіло або система тіл за незмінних зовнішніх умов самочинно переходять у термодинамічний рівноважний стан (стан теплової рівноваги), після досягнення якого всі частини системи мають однакову температуру - це ...

варіанти відповідей

перше начало термодинаміки

друге начало термодинаміки

нульове начало термодинаміки

третє начало термодинаміки

Запитання 2

Фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги макроскопічної системи, - це...

варіанти відповідей

об'єм

тиск

концентрація

температура

Запитання 3

Якщо з вулиці, де температура становить -10⁰ С, занести м'ячик до кімнати з температурою повітря +20⁰ С, то через кілька годин температура м'ячика стане...

варіанти відповідей

+20⁰ С

+10⁰ С

+5⁰ С

0⁰ С

Запитання 4

Температури за шкалою Цельсія становлять 0⁰ С і 10⁰ С. А скільки це буде градусів за шкалою Фаренгейта?

варіанти відповідей

32⁰ F і 42⁰ F

32⁰ F і 50⁰ F

18⁰ F і 50⁰ F

18⁰ F і 42⁰ F

Запитання 5

Температури за шкалою Цельсія становлять 0⁰ С і 10⁰ С. А скільки це буде градусів за шкалою Кельвіна?

варіанти відповідей

273 К і 293 К

263 К і 283 К

283 К і 293 К

273 К і 283 К

Запитання 6

Термометр - прилад для вимірювання .... Основними його частинами є ... і...

варіанти відповідей

концентрації молекул, термометричне тіло і шкала

температури, термометричне тіло і шкала

температури, трубка і шкала

тиску, термометричне тіло і трубка

Запитання 7

Яким термометром треба скористатися, щоб виміряти пацієнту температуру без контакту з ним::

варіанти відповідей

біметалевим деформаційним

термометром опору

ртутним

інфрачервоним

Запитання 8

Температури, виміряні за шкалами Кельвіна і Цельсія, пов'язані співвідношенням:

варіанти відповідей

Т = t - 273; t = T - 273

Т = t + 273; t = T - 273

Т = t + 273; t = T + 273

Т = t - 273; t = T + 273

Запитання 9

Сталу величину k = 1,38 ⋅10-23 Дж/К називають...

варіанти відповідей

сталою Больцмана

сталою Авогадро

сталою Цельсія

сталою Кельвіна

Запитання 10

Середня кінетична енергія поступального руху молекул ідеального газу:

варіанти відповідей

E = 2/3 kT

E = 3/4 kT

E = 3/2 kT

E = 3/2 kN

Запитання 11

Тиск газу повністю визначається його абсолютною температурою Т і концентрацією n молекул газу:

варіанти відповідей

p = n k T V

p = n k /T

p = N k T

p = n k T

Запитання 12

Абсолютну нижню межу температури, за якої рух молекул і атомів має припинитися, називать ..., вона становить ...

варіанти відповідей

абсолютним нулем температури, -273⁰ С

відносним нулем температури, -273⁰ С

абсолютною межею руху, 273⁰ С

абсолютним нулем температури, 273⁰ С

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест