Основні класи неорганічних сполук

Додано: 10 квітня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
15 запитань
Запитання 1

Бінарні сполуки з Оксигеном, у яких Оксиген виявляє ступінь окиснення -2:

варіанти відповідей

А) основи

Б) солі

В) оксиди

Г) кислоти

Запитання 2

При взаємодії металічного елемента з неметалічним утворюється сполука, яка належить до класу:

варіанти відповідей

А) кислоти

Б) основи

В) солі

Г) оксиди

Запитання 3

З водою взаємодіють оксиди:

варіанти відповідей

А) всіх металічних елементів

Б) тільки оксиди лужних металів

В) тільки оксиди лужно - земельних металів

Г) оксиди лужних та лужно - земельних металів

Запитання 4

Закінчіть рівняння хімічної реакції Zn(OH)2 + H2SO4 =

варіанти відповідей

А) ZnSO4 + H2O

Б) ZnSO3 + 2H2O

В) ZnSO4

Г) ZnSO4 + 2H2O

Запитання 5

Між якими речовинами потрібно провести реакцію, щоб добути карбон (І⋁) оксид

варіанти відповідей

CaCO3 i HNO3


Ca(NO3)2 i Na2CO3


CaSO4 i Na2CO3

Ca(HCO3)2 i Ca(OH)2

Запитання 6

Визначте речовину, яка під час взаємодії з водою утворює луг.

варіанти відповідей

літій

сірка

купрум(II)оксид

алюміній

Запитання 7

Укажіть реакцію нейтралізації

варіанти відповідей

2NaOH + H2SO4 =  Na2SO4 + 2 H2O

Na2O+ H2SO4 =  Na2SO4 + H2O

MgO   + 2HCl    =  MgCl2 + H2O

Мg     +   2HCl     =   МgCl2 + H2 


Запитання 8

З якими речовинами реагує алюміній гідроксид ?

варіанти відповідей

H2SO4 i NaCl

Na2SO4 i HCl

H2SO4 i NaOH

Na2SO4 i KOH

Запитання 9

Складіть рівняння реакції між речовинами

Ca(OH)2 + HCl→

 і позначте суму коефіцієнтів продуктів реакції у рівнянні

варіанти відповідей

1

4

2

3

Запитання 10

На суміш порошків магній сульфату та магній карбонату масою 100 г, подіяли надлишком хлоридної кислоти. У результаті реакції виділився газ об'ємом 11,2 л (н.у.). Обчисліть масову частку (%) магній карбонату в суміші.

варіанти відповідей

60

24

42

58

Запитання 11

Напишіть рівняння реакції сульфатної кислоти з алюмінієм. Вкажіть суму коефіцієнтів. Зверніть увагу, якщо перед формулою коефіцієнту немає, значить там стоїть одиниця.

варіанти відповідей

8

9

4

6

Запитання 12

Напишіть рівняння реакції натрій оксиду з фосфатною кислотою. У відповіді вкажіть суму індексів в продукті реакції, що належить до класу солей.

варіанти відповідей

6

7

8

9

Запитання 13

У пробірку з кип'яченим  молоком додали буряковий сік. Колір суміші став синій. Якого кольору буде суміш у пробірці, якщо її залишити у теплому приміщенні на декілька днів?

варіанти відповідей

синій

червоний

жовтий

малиновий

Запитання 14

Укажіть продукти реакції та явище, яке сопроджує між реагентами BaS та HCl

варіанти відповідей

виділення газу

Ba2S + H2S

випадання осаду

BaS + H2S

розчинення осаду

BaS2 + H2S

Запитання 15

Укажіть продукти реакції та явище, яке сопроджує між реагентами BaCl2 та H2SO4

варіанти відповідей

BaSO4 + HCl

розчинення осаду

Ba2SO4 + HCl

випромінення світла

Ba(SO4)2 + HCl

випадання осаду

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест