Основні класи неорганічних сполук (ІІ варіант)

Підсумкова контрольна робота 8 клас

Додано: 15 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 31 раз
30 запитань
Запитання 1

Оберіть ряд, у якому наведено тільки фомули основ

варіанти відповідей

CaCO3, NaCl, CuSO4

Аl2O3, CO2, SO3

Fe(OH)2, NaOH, Ca(OH)2

HCl, H3PO4, HNO3

Запитання 2

Оберіть формули багатоосновних кислот

(завдання має декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

HCl

HNO3

H3РО4

H2S

Запитання 3

У якому ряду наведено тільки кислотні оксиди? 

варіанти відповідей

K2O, MgO, Fe2O3

N2O, CO, CaO

SіO2, SO3, N2O3

Al2O3, SiO2, NO2

Запитання 4

У якому ряду наведено тільки основні оксиди? 

варіанти відповідей

N2O, CO, CaO

SO2, SO3, CO2

Al2O3, SiO2, NO2

Li2O, SrO, CaO

Запитання 5

У якому ряду наведено тільки безоксигенові кислоти? 

варіанти відповідей

сульфатна, нітратна, хлоридна

нітритна, сульфідна, фосфітна

сульфітна, ортофосфатна, силікатна

флуоридна, сульфідна, бромідна

Запитання 6

Укажіть формули солей

(завдання має декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

H2СO3

CuSO4

Mg(OH)2

Na2O

CaS

FeCl3

Zn(OH)2

LiOH

Запитання 7

Позначте всі формули речовин, що виявляють амфотерні властивості

варіанти відповідей

цинк оксид

алюміній гідроксид 

цинк гідроксид 

цинк хлорид 

хлоридна кислота 

магній гідроксид 

Запитання 8

Оберіть ряд, у якому наведено тільки фомули оксидів

варіанти відповідей

CaCO3, NaCl, CuSO4

Аl2O3, CO2, SO3

Fe(OH)2, NaOH, Ca(OH)2

HCl, H3PO4, HNO3

Запитання 9

Індикатор фенолфталеїн змінить колір на малиновий у розчині ...

варіанти відповідей

HCl

Ва(OH)2

Cu(OH)2

 NaCl

Запитання 10

Як змінює забарвлення метилоранж у розчині лугу?

варіанти відповідей

не змінює

змінює на синє

змінює на рожеве

змінює на жовте

Запитання 11

Лакмус у кислому середовищі набуває ...

варіанти відповідей

жовтого забарвлення.

червоного забарвлення.

не змінює забарвлення

синього забарвлення

Запитання 12

Укажіть речовини, з якими реагують основні оксиди

(завдання має декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

кислоти

амфотерні гідроксиди

луги

основні оксиди

кислотні оксиди

Запитання 13

Укажіть схему реакції, яка належить до реакції нейтралізації

варіанти відповідей

Na2СO3 + H2SO4

Ва(OH)2 + H3РО4

ВаCl2 + H2SO4

Na2CO3 + СаCl2

Запитання 14

Реакція нейтралізації - це реакція між ...

варіанти відповідей

кислотою і сіллю

кислотою і металом

кислотою і основою

кислотою і оксидом

Запитання 15

Укажіть речовини, з якими реагуватиме НСl

варіанти відповідей

MgO, Cu, Na2CO3, NaOH

MgO, CaCO3, KOH, Zn

CaO, Ag, MgCO3, LiOH   

V2O5, CO2, Ca(OH)2, K2CO3

Запитання 16

Позначте всі класи речовин, з якими взаємодіють кислоти

варіанти відповідей

кислотні оксиди

амфотерні оксиди при сплавлянні 

метали

 луги 

кислоти 

основні оксиди 

Запитання 17

Позначте всі правильні твердження щодо кислот

варіанти відповідей

усі кислоти містять у своєму складі Оксиген

за наявності кислот фенолфталеїн набуває малинового забарвлення

більшість кислот використовують у вигляді розчинів

за наявності кислот метилоранж набуває рожевого забарвлення

усі кислоти містять у своєму складі атоми металічних елементів

усі кислоти містять у своєму складі Гідроген

Запитання 18

Позначте всі правильні твердження щодо основ

варіанти відповідей

розчинні у воді гідроксиди називають лугами

за наявності лугів фенолфталеїн набуває синього забарвлення

число гідроксильних груп, що припадає на один атом металічного елемента, дорівнює валентності цього елемента

луги містяться у складі майже всіх мінералів на Землі 

луги можна виявити у водному розчині за допомогою індикаторів

основи складаються з йонів неметалічних елементів і гідроксильних груп

Запитання 19

Укажіть рівняння можливих реакцій

(завдання має декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

Cu(OH)2 + NaOH →

Fe + CuSO4 →

BaO + KOH →

Zn + HCl →

Запитання 20

Серед поданих формул оберіть ті, які належать нерозчинним гідроксидам

(завдання має декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

NaOH

H2SO4

Mg(OH)2

KOH

Cu(OH)2

LiOH

H2S

Fe(OH)3

Запитання 21

Укажіть молярну масу карбонатної кислоти

варіанти відповідей

64 г/моль

76 г/моль

62 г/моль

78 г/моль

Запитання 22

Амфотерні гідроксиди можуть реагувати з ...

(завдання має декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

кислотами

основними оксидами

лугами

солями

Запитання 23

Укажіть реакції, у результаті яких можна одержати калій гідроксид

(завдання має декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

К2О + Н2O →

КNO3 + Ba(OH)2

K2SO4 + BaCl2

К + Н2O →

Запитання 24

При взаємодії яких речовин виділяється газ?

варіанти відповідей

алюміній бромід та барій гідроксид 

натрій хлорид та калій нітрат

кальцій карбонат та хлоридна кислота

аргентум(І) нітрат та калій хлорид

Запитання 25

Укажіть реакції, які можуть відбуватися

(завдання має декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

ВаСl2 + 2КOH = Ва(OH)2 + 2КCl

2NaNO3 + СаCl2 = Сa(NO3)2 + 2NaCl

КCl + AgNO3 = AgCl + KNO3

3Zn + 2FeCl3 = 3ZnCl2 + 2Fe

Запитання 26

Укажіть рівняння реакції, яке відображає взаємодію між розчинами солей

варіанти відповідей

HCl + NaOH = NaCl + H2O

H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl

Na2O + CO2 = Na2CO3

2AgNO3 + BaCl2 = 2AgCl + Ba(NO3)2

Запитання 27

Який ланцюг відповідає схемі перетворень

метал → сіль → нерозчинна основа → сіль → сіль?

варіанти відповідей

 Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCl2 → AgCl

Fe → FeSO4 → Fe(OH)2 → FeO → Fe(NO3)3

 Fe → FeSO4 → Fe(OH)2 → FeCl2 → AgCl

 Na → NaOH → Na2CO3 → NaCl → AgCl

Запитання 28

Укажіть схему реакції, яка відбувається з утворенням осаду

варіанти відповідей

KOH + HCl →

NaOH + H2SO4

Ва(OH)2 + H2SO4

KOH + CO2 →

Запитання 29

Яка речовина реагує із магній оксидом? 

варіанти відповідей

хлоридна кислота 

кальцій гідроксид

калій сульфат

ферум(ІІ) оксид

Запитання 30

Укажіть схему реакції, яка є можливою

варіанти відповідей

Cu + HCl →

Ag + HCl

Fe + HCl →

Bi + HCl →

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест