ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ РИНКУ

Додано: 6 вересня 2023
Предмет: Економіка, 10 клас
Тест виконано: 35 разів
9 запитань
Запитання 1

Кількість товарів та послуг, яку хочуть і можуть придбати покупці за визначеного рівня цін називається...

варіанти відповідей

пропозицією

 консумацією

попитом

атракцією

Запитання 2

Якщо продавці очікують в червні на різке підвищення цін на цукор, то в травні пропозиція цукру...

варіанти відповідей

зросте

спаде

залишиться незмінною

можливо все

Запитання 3

З запропонованих варіантів виберіть ТРИ, котрі впливають на величину попиту.

варіанти відповідей

Закордонний товар чи вітчизняний

Смаки та уподобання споживачів

Грошові доходи споживачів

Якість товару

Державне регулювання

Популярність товару

Запитання 4

Попит буде нижчий коли ціна буде...

варіанти відповідей

нижчою

вищою

не оптимальною

не обгрунтованою

Запитання 5

Оберіть вірний варіант:

1) Величина попиту не залежить від ціни товару.

2) Вона залежть від природно-кліматичних умов.

варіанти відповідей

Правильний перший варіант

Правильний другий варіант

Правильні обидва варіанти

Жоден з варіантів не є правильним

Запитання 6

Захист конкуренції здійснює...

варіанти відповідей

міжнародне право

конкуруюча фірма

громадськість

держава

Запитання 7

Ринкова рівновага - це...

варіанти відповідей

збіг інтересів виробників та продавців

ситуація, при якій продається максимальна кількість даного товару

ситуація, при якій кількість покупців дорівнює кількості продавців

ситуація, при якій певна величина попиту дорівнює певній величині пропозиції

Запитання 8

Зниження ціни на товар призвело до зростання величини попиту. Це означає, що:

варіанти відповідей

попит еластичний, виручка знизиться

попит еластичний, виручка зросте

попит не еластичний, виручка зменшиться

попит не еластичний, виручка зросте

Запитання 9

Головними чинниками у формуванні ціни є...

варіанти відповідей

середні витрати виробництва

державне законодавство

суб'єктивна оцінка споживачів

попит і пропозиція

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест