Основні положення МКТ

Додано: 3 липня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 41 раз
12 запитань
Запитання 1

В яких речовинах молекули неперервно рухаються?

варіанти відповідей

тільки в газах

тальки в рідинах

тільки в твердих тілах

в газах, рідинах, твердих тілах

Запитання 2

Що відбувається при нагріванні з молекулами?

варіанти відповідей

Рухаються повільніше

Рухаються швидше

відштовхуються

притягуються

Запитання 3

Речовина складається з різних молеку, які хаотично рухаються. Що відбувається з молекулами при їх зіткненні?

варіанти відповідей

руйнуються

об"єднуються

перетворюються в інші молекули

змінюють швидкість та напрямок руху

Запитання 4

Основні положення МКТ:

варіанти відповідей

усі речовини складаються з молекул які рухаються і взаємодіють між собою

усі речовини складаються з частинок, які взаємодіють одна з одною

тіла складаються з молекул, які хаотично рухаються і взаємодіють між собою

усі речовини складаються з молекул, які хаотично рухаються і взаємодіють між собою

Запитання 5

Атом – це …


варіанти відповідей

найбільша частинка хімічного елемента, яка є носієм його властивостей та не ділиться в процесі хімічних реакцій,


найменша частинка хімічного елемента, яка є носієм його властивостей та не ділиться в процесі хімічних реакцій,


найменша стійка частинка речовини, яка має її основні хімічні властивості,


найменша не стабільна частинка речовини, яка має її основні хімічні властивості.


Запитання 6

Молекула – це…


варіанти відповідей

частинка, яка складається з атомів

найменша стійка частинка речовини, яка має її основні хімічні властивості

дуже маленька неділима частика

найбільша частинка речовини, яка є носієм його властивостей та не ділиться в процесі хімічних реакцій

Запитання 7

Які явища, є дослідним обґрунтуванням основних положень МКТ?

варіанти відповідей

явище дифузії, броунівський рух

явище дифузії та самовільного перемішування речовин

броунівський рух та мікроскоп,

таких явищ не існує


Запитання 8

Де відбувається дифузія?


варіанти відповідей

гази, рідини

рідини, тверді тіла, метали

гази

гази, рідини, тверді тіла

Запитання 9

Дифузія – це…


варіанти відповідей

примусове перемішування речовин

самовільне перемішування речовин

рух завислих молекул у газові

рух завислих частинок у рідині чи газові

Запитання 10

Броунівський рух – це…

варіанти відповідей

тепловий рух молекул у рідині чи газові

тепловий рух частинок у газові чи рідині

тепловий рух завислих у рідині чи газові частинок

самовільне перемішування речовин.

Запитання 11

Чи залежить броунівський рух від температури?

варіанти відповідей

так

ні

процес відбувається однаково за будь-якої температури


чим вища температура серидовища, тим швидше відбувається процес

Запитання 12

Дифузія залежить від температури?


варіанти відповідей

ні

чим вища температура, тим швидше відбувається процес і навпаки.


чим нижча температура, тим швидше відбувається процес

так

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест