Вхідне діагностування учнів 10 класу, щодо визначення освітніх втрат

Додано: 11 вересня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 114 разів
23 запитання
Запитання 1

Як називають тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості? 

варіанти відповідей

постійні магніти

полюси

Запитання 2

Одиниця вимірювання магнітної індукції?

варіанти відповідей

Вб

Тл

Н

Запитання 3

Чи правильним є твердження: "Зі збільшенням сили струму в провіднику магнітна індукція створеного ним магнітного поля збільшується"

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 4

Як називається сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом?

варіанти відповідей

сила Ампера

сила Лоренца

Запитання 5

Як називаються речовини або матеріали, які залишаються намагніченими й у разі відсутності зовнішнього магнітного поля?

варіанти відповідей

парамагнетики

феромагнетики

діамагнетики

Запитання 6

Чи правильним є твердження: "Електричне поле, а не магнітне, діє на вільні заряджені частинки в провіднику"

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 7

Швидкість поширення світла у вакуумі приблизно становить ...

варіанти відповідей

9,8⋅108 м/с

3⋅108 м/с

3,14 м/с

Запитання 8

Як називається лінія, що вказує напрямок поширення енергії світла?

варіанти відповідей

світловий промінь

світловий пучок

півтінь

Запитання 9

Закінчи речення: "Плоске дзеркало дає ... "

варіанти відповідей

уявне зображення предмета

дзеркальне зображення предмета

перевернуте зображення предмета

Запитання 10

Як називається явище розкладання світла у спектр, зумовлене залежністю показника заломлення середовища від кольору світла?

варіанти відповідей

інтерференція світла

дисперсія світла

дифракція світла

Запитання 11

Як називають відстань від оптичного центра лінзи до головного фокуса називають фокусною відстанню лінзи?

варіанти відповідей

фокусна відстань лінзи

оптична сила лінзи

уявним головним фокусом лінзи

Запитання 12

Чи правильним є твердження: "Розсіювальна лінза завжди дає уявне, збільшене, пряме зображення"

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 13

Як називають поширення коливань у пружному середовищі?

варіанти відповідей

механічним полем

механічною хвилею

коливальним рухом

Запитання 14

Одиниця вимірювання періоду коливань?

варіанти відповідей

с

м/с

Гц

Запитання 15

Від чого залежить швидкість поширення звуку?

варіанти відповідей

від температури, густини, складу та інших характеристик середовища

від температури, густини

від густини, складу та інших характеристик середовища

Запитання 16

Як називають звукові хвилі, частота яких менша за 20 Гц?

варіанти відповідей

інфразвуковими

ультразвуковими

Запитання 17

Як називається вид матерії, за допомогою якого здійснюється взаємодія між зарядженими тілами і частинками та намагніченими тілами?

варіанти відповідей

електричне поле

електромагнітне поле

магнітне поле

Запитання 18

Установіть відповідність між фізичною величиною, що характеризує електромагнітні коливання у контурі, й аналогічною фізичною величиною, яка характеризує коливання тягарця на пружині.

1. Максимальний заряд конденсатора

2. Сила струму

3. Індуктивність котушки

4. Енергія електричного поля


А. Потенціальна енергія

Б. Кінетична енергія

В. Маса тягарця

Д. Швидкість

варіанти відповідей

1-в, 2-д, 3-г, 4-а

1-д, 2-а, 3-г, 4-б

1-д, 2-в, 3-г, 4-а

1-г, 2-б, 3-д, 4-в

Запитання 19

Закінчи речення: "Ядра атомів складаються з ..."

варіанти відповідей

протонів і нейтронів

протонів і електронів

електронів

Запитання 20

На малюнку зображено ...

варіанти відповідей

α-розпад

β-розпад

γ-розпад

Запитання 21

Одиниця активності в СІ?

варіанти відповідей

Кі

Бк

с–1

Запитання 22

Як називається прилад для вимірювання дози йонізуючого випромінювання, отриманого приладом (і тим, хто ним користується) за деякий інтервал часу, наприклад за період перебування на деякій території або протягом

робочої зміни?

варіанти відповідей

дозиметр

детектор

омметр

Запитання 23

Як називається здатність ядер радіонуклідів довільно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок?

варіанти відповідей

термоядерною реакцією

радіоактивність

ланцюговою ядерною реакцією

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест