Моніторинг 10 клас

Додано: 11 вересня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 51 раз
12 запитань
Запитання 1

Південий магнітний полюс стрілки компаса зазвичай указує:

варіанти відповідей

На північний географічний полюс Землі

Південний магнітний полюс Землі

Екватор землі

Запитання 2

Магнітне поле котушки зі струмом слабшає, якщо:

варіанти відповідей

Збільшується сила струму

Зменшується сила струму

Збільшується число витків в обмотці

Запитання 3

За напрямом магнітних ліній визначте напрям струму в провіднику.

варіанти відповідей

Вгору

Донизу

Вправо

Вліво

Запитання 4

Світло - це...

варіанти відповідей

світлові промені, які випромінюються від джерела світла

електромагнітні промені, які випромінюються від джерела світла

електромагнітні хвилі видимого спектра

електромагнітні хвилі, які випромінюються від джерела світла

Запитання 5

Яка складова атома не має заряду?

варіанти відповідей

ядро

нейтрон

протон

електрон

Запитання 6

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі атому Цинку 65Zn30 ?

варіанти відповідей

Z=65; N=30

Z=65; N=35

Z=30; N=35

Z=35; N=30

Запитання 7

Яке з трьох типів випромінювання – α-, β-, або γ-випромінювання – має найменшу проникливу здатність?

варіанти відповідей

α-випромінювання

β-випромінювання

γ-випромінювання

всі приблизно однакові

Запитання 8

Які перетворення енергії відбуваються при падінні крапель дощу на землю? Опором повітря знехтуйте.

варіанти відповідей

Потенціальна енергія перетворюється в кінетичну 

Кінетична енергія перетворюється в потенціальну

Потенціальна енергія перетворюється у внутрішню

Кінетична енергія перетворюється у внутрішню

Запитання 9

Залежність координати від часу для певного тіла описується рівнянням х = 8t—t2. Яке прискорення руху?

варіанти відповідей

-1 м/с2

1 м/с2

-2 м/с2

2 м/с2

Запитання 10

В океані довжина хвилі сягає 280 м, а її період дорівнює 14 с. Визначте швидкість поширення такої хвилі.

варіанти відповідей

20

10

15

3920

0,05

Запитання 11

Ракета піднімається рівномірно вертикально вгору. Як і чому змінюється імпульс ракети?

варіанти відповідей

імпульс зростає, тому що швидкість стала

імпульс не змінюється, тому що швидкість стала

імпульс не змінюється, тому що швидкість зростає

імпульс спадає, тому що швидкість зменьшується

Запитання 12

Реактивний рух - це рух,.....

варіанти відповідей

під час якого швидкість руху тіла за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково

що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини

коли тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення

у ході якого тіло, рухаючись коловою траєкторією, за будь-які рівні інтервали часу проходить однаковий шлях

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест