Підсумковий тест

Додано: 26 березня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 108 разів
12 запитань
Запитання 1

Які частинки входять до складу атомного ядра?

варіанти відповідей

Електрони і протони

Електрони і нейтрони

Протони і нейтрони

Запитання 2

Три пари легких кульок підвішені на невагомих нитках. Виберіть правильні твердження

варіанти відповідей

1 і 2 - заряджені однаковими зарядами

1 - пара кульок не заряджена;

2 - заряджена різноіменними зарядами;

3 - заряджена однаковими зарядами

3 - пара кульок не заряджена;

2 - заряджена однаковими зарядами;

1 - заряджена різноіменними зарядами

3 - пара кульок не заряджена;

1 - заряджена однаковими зарядами;

2 - заряджена різноіменними зарядами

Запитання 3

Заряд електрона становить:

варіанти відповідей

1,6*10-19 Кл

1,6*1019 Кл

-1,6*10-19 Кл

-1,6*1019 Кл

Запитання 4

Одиницею вимірювання заряду є…

варіанти відповідей

Ньютон  

Джоуль

Кулон

Ват

Запитання 5

Формула напруженості електричного поля в даній точці

варіанти відповідей
Запитання 6

Силові лінії електричного поля точкових зарядів

варіанти відповідей

Нескінченні

Прямі

Незамкнені

Запитання 7

Закон Ома визначається за формулою…

варіанти відповідей

I = U/R

I = U*R

R = U*I

U = IR

Запитання 8

Сила струму, що йде по провіднику, дорівнює 2 А. Який заряд проходить по провіднику за 10 хвилин?

варіанти відповідей

1000 Кл

1500 Кл

500 Кл

1200 Кл

Запитання 9

Дві лампочки з опорами 20 Ом та 30 Ом, з'єднані послідовно. Знайдіть загальний опір

варіанти відповідей

10 Ом

50 Ом

25 Ом

5 Ом

Запитання 10

Укажіть співвідношення, яке завжди виконується в разі паралельного з’єднання двох провідників. 

варіанти відповідей

U1 = U2     

R1 = R2     

I1 = I2    

R1 = 2R2  

Запитання 11

Ділянка кола складається з двох резисторів 1Ом і 4 Ом, які ввімкнено послідовно. Сила струму в провідниках 1 А. Який опір такої ділянки кола. Яка напруга на кожному з провідників та загальна напруга на ділянці кола.

варіанти відповідей

R = 3 Ом, U1=5 В, U2=5 В, U= 5 В

R = 5 Ом, U1=2 В, U2=4 В, U= 6 В

R = 5 Ом, U1=1 В, U2=4 В, U= 5 В

R = 10 Ом, U1=1 В, U2=4 В, U= 5 В

Запитання 12

Три резистори опором R1 = 2 Ом, R2 = R3 = 8 Ом, з’єднанні так, як показано на схемі. Обчислити напруги на кожному резисторі, якщо в резисторі R1 проходить струм силою 0,5 А.

варіанти відповідей

U1= 2B, U2=4B , U3 =2B

U1= 1B, U2=2B , U3 =2B

U1= 4B, U2=4B , U3 =2B

U1= 2B, U2=2B , U3 =2B

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест