Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Стала Планка. Енергія та імпульс фотона.

Тест виконано: 540 разів
11 запитань
Запитання 1

Як називається мінімальна кількість енергії, яку може випромінювати система?

варіанти відповідей

Квант

Джоуль

Електроно-вольт

Атом

Запитання 2

Як називається коефіцієнт пропорційності між енергією кванта і частотою коливань?

варіанти відповідей

Стала Больцмана

Стала Планка

Стала Авогадро

Стала Фарадея

Запитання 3

Оберіть вірне твердження

варіанти відповідей

світло випромінюється і поглинається безупинно

світло тільки випромінюється окремими порціями, поглинатись воно не може

світло випромінюється і поглинається окремими порціями, які називають квантами

світло - це певний абсолют

Запитання 4

Знайдіть імпульс фотона, довжина хвилі якого 660 нм.

варіанти відповідей

1⋅10-28 (кг⋅с)/м

1⋅10-29 (кг⋅с)/м

1⋅1029 (кг⋅с)/м

1⋅10-17 (кг⋅с)/м

Запитання 5

Які теорії існували про природу світла?

варіанти відповідей

Хвильова.

Оптична.

Корпускулярна.

Геометрична.

Запитання 6

В чому суть корпускулярно-хвильового дуалізму світла?

варіанти відповідей

Світло проявляє тільки хвильові властивості.

Світло проявляє тільки корпускулярні властивості.

Світло має подвійну природу.

Природу світла неможливо пояснити.

Запитання 7

Яка характеристика світла була важливою для пояснення природи світла?

варіанти відповідей

Яскравість світла.

Колір світла.

Швидкість світла.

Спектральний склад світла.

Запитання 8

Яка швидкість світла в вакуумі?

варіанти відповідей

330000 км/с; 3,3 108 м/с

30000 км/с; 3,3 107 м/с

300000 км/с; 3 108 м/с

30000 км/с; 3 107 м/с

Запитання 9

Квантова оптика розглядає ...

варіанти відповідей

світло як електромагнітні хвилі певної частоти.

поширення, відбивання і заломлення світла, спираючись на хвильову природу світла.

світло як потік частинок - фотонів, що мають енергію, але не мають маси.

поширення, відбивання і заломлення світла, не пояснюючи природу світла.

Запитання 10

За якою формулою можна обчислити імпульс фотона?

варіанти відповідей
Запитання 11

На кожний квадратний сантиметр поверхні, що повністю відбиває світло, щосекунди падає 4·1018  фотонів з довжиною хвилі 600 нм. Який тиск на поверхню створює це випромінювання?

варіанти відповідей

88 мкПа

88 кПа

88 мПа

88 МПа

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест