паралельне проектування

Додано: 28 жовтня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 711 разів
20 запитань
Запитання 1

Паралельною проекцією прямої може бути  ...

варіанти відповідей

пряма або відрізок

відрізок або точка

точка або пряма

визначити не можливо

Запитання 2

При паралельному проектуванні медіани трикутника проектуються у … 

варіанти відповідей

 Бісектриси трикутника

 Висоти трикутника

Медіани трикутника

Середні лінії трикутника

Запитання 3

Яка з наведених фігур може бути паралельною проекцією прямокутної трапеції?

варіанти відповідей

Ромб

квадрат

прямокутний трикутник

довільна трапеція

Запитання 4

Серед перелічених фігур вибери просторові.

варіанти відповідей

Квадрат

Куб

Куля

Коло

Циліндр

Піраміда

Трикутник

Конус

Запитання 5

Паралельною проекцією трикутника є...

варіанти відповідей

Трикутник

Кут цого трикутника

Промінь цого трикутника

Пряма цого трикутника

Запитання 6

Чи зберігаються градусна міра кутів при паралельному проектуванні?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 7

Вкажіть властивості фігур які не зберігаються під час паралельного проектування

варіанти відповідей

міра кута (зокрема прямий кут зображають довільним кутом)

паралельність відрізків

рівність (пропорційність) кутів

перпендикулярність прямих

Запитання 8

Паралельною проекцією фігури називається фігура складена з ......... усіх точок даної фігури.

варіанти відповідей

паралельних прямих

паралельних проекцій

паралельних відрізків

Запитання 9

Пряма, що визначає напрям проектування називається

варіанти відповідей

направляючою прямою

вказівною прямою

проектуючою прямою

Запитання 10

Вкажіть правильні пари відрізків і їх проекцій

варіанти відповідей

CD//A'B' →AB//C'D'

АB//CD →A'B' //C'D'

AB//A'D' →CD// C'D'

Запитання 11

Парарельною проекцією парарельних прямих на площині є...

варіанти відповідей

Прямі, що перетинаються

Прямі, що збігаються

Мимобіжні прямі

Паралельні прямі

Запитання 12

Проекцією відрізка є...

варіанти відповідей

Пряма

Промінь

Відрізок

Запитання 13

Паралельною проекцією середини відрізка є...

варіанти відповідей

Точка цього відрізка

Середина відрізка

Кінець цого відрізка

Точка, яка не належить відрізку

Запитання 14

Паралельною проекцією трикутника є...

варіанти відповідей

Трикутник

Кут цого трикутника

Промінь цого трикутника

Пряма цого трикутника

Запитання 15

Паралельною проекцією середньої лініїї трикутника є...

варіанти відповідей

Бісектриса

Медіана

Висота

Середня лінія

Запитання 16

Які, з наведених фігур, можуть бути паралельною проекцією паралелограма?

варіанти відповідей

Довільний чотирикутник

Паралелограм

Трикутник

Прямокутник

П'ятикутник

Квадрат

Ромб

Трапеція

Запитання 17

Паралельною проекцією кола є...

варіанти відповідей

Еліпс

Коло довільного радіусу

Коло з тим самим радіусом

Круг

Запитання 18

Чи зберігаються відношення відрізків при паралельному проектуванні?

варіанти відповідей

Так

НІ

Запитання 19

Чи зберігаються градусна міра кутів при паралельному проектуванні?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 20

Якщо дві прямі паралельні третій, то вони...

варіанти відповідей

Збігаються

Перетинаються

Паралельні

Мимобіжні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест