Вступ до стереометрії. Підготовка до контрольної роботи

Додано: 28 жовтня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 301 раз
24 запитання
Запитання 1

Дано зображення куба ABCDA1B1C1D1 . Які з вказаних то­чок належать площині АВС?

варіанти відповідей

А1

В1

D

D1

Запитання 2

Дано зображення тетраедра SABC Яке взаємне розміщен­ня прямих АВ і SC? 

варіанти відповідей

Перетинаються

Паралельні

Мимобіжні

Визначити неможливо

Запитання 3

Дано зображення прямокутного паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 . Яку з вказаних площин визначають прямі АС і СС1

варіанти відповідей

ABC

CC1B

ACA1

BDC

Запитання 4

Точки А і В лежать у площині α , а точка С — поза нею . Які з наведених тверджень правильні? 

варіанти відповідей

пряма АС не перетинає площину α

пряма ВС не перетинає площину α

прямі АВ і ВС не перетинаються

прямі АВ і АС перетинаються

Запитання 5

Скільки всього різних площин можна провести через три точки, якщо вони не лежать на одній прямій? 

варіанти відповідей

одну

дві

безліч

жодної

Запитання 6

Точки А, В, С, D не лежать в одній площині. По якій пря­мій перетинаються площини АВС і ABD ? 

варіанти відповідей

АВ

ВС

СD

AD

Запитання 7

Прямі АВ і CD не лежать в одній площині. Які з наведених твер­джень правильні? 

варіанти відповідей

точки А, В, С не лежать в одній площині

точки А, В, С не лежать на одній прямій

точки А, В, С, D не лежать в одній площині

прямі АВ і CD перетинаються

Запитання 8

Відрізки АВ, SB, SD, AC перетинають площину α. Які ще з вказа­них відрізків перетинають площину α ? 

варіанти відповідей

AS

AD

BC

SC

Запитання 9

Три прямі попарно перетинаються.Скільки всього площин можна провести? 

варіанти відповідей

Одну

Дві

Три

Безліч

Запитання 10

Прямі а і b, b і с, а і с перетинаються, і точки їх перетину не збіга­ються. Які з цих тверджень правильні?

варіанти відповідей

прямі а, b, с проходять через одну точку

точки перетину прямих лежать на одній прямій

прямі а, b, с лежать в одній площині

прямі а, b, с не лежать в одній площині

Запитання 11

Яка з наведених фігур не є основною фігурою стереометрії?

варіанти відповідей

Точка

Пряма

Куля

Площина

Запитання 12

Якщо дві площини мають спільну точку, то вони ...

варіанти відповідей

То вони перетинаються в цій точці

То вони перетинаються по прямій

То вони перетинаються по прямій, яка не проходить через цю точку

То вони перетинаються по прямій, яка проходить через цю точку

Запитання 13

Коли пряма належить площині?

варіанти відповідей

Коли одна точка цієї прямої належить цій площині

Коли дві точки цієї прямої належить цій площині

Коли три точки цієї прямої належить цій площині

Коли десять точок цієї прямої належить цій площині

Запитання 14

Закінчити твердження.

Яка б не була площина, існують точки, ...

варіанти відповідей

Які їй належать

Які їй не належать

Які їй належать і не належать

Які їй належать або не належать

Запитання 15

Дві прямі, які не лежать в одній площині і не перетинаються...

варіанти відповідей

Паралельні

Перетинаються

Співпадають

Мимобіжні

Запитання 16

Прямі АВ і CD не лежать в одній площині. По якій прямій перети­наються площини ABD і BCD ? 

варіанти відповідей

AB

CD

BD

AD

Запитання 17

Точки А, В, С, D не лежать в одній площині. Які з наведених твер­джень правильні? 

варіанти відповідей

точки А, В, С не лежать в одній площині

прямі АС і BD перетинаються

прямі АС і BD не перетинаються

точки А, В, С не лежать на одній прямій

Запитання 18

Задано три точки А, В, С. АВ = 6 см, ВС = 15 см, АС = 21 см. Скільки площин можна провести через ці точки?

варіанти відповідей

жодної

безліч

тільки одну

тільки дві

Запитання 19

Дві вершини трикутника і точка перетину його медіан належать деякій площині. Тоді третя вершина трикутника …

варіанти відповідей

Ніколи не належить цій площині

Належить цій площині

Знаходиться поза площиною

інша відповідь

Запитання 20

Визначіть хибні твердження

варіанти відповідей

Через чотири точки, що лежать на одній прямій, можна провести площину

Якщо дві вершини ромба лежать у деякій площині, то й дві інші вершини лежать у цій площині.

Якщо точки А, В, С, D не лежать в одній площині, то прямі АВ і СD перетинаються

Якщо три вершини паралелограма лежать у деякій площині, то й четверта його вершина лежать у цій площині.

Через точку перетину діагоналей трапеції можна провести у просторі пряму, яка не перетинає його сторін.

Запитання 21

Скільки площин можна провести через точки А, В, С, якщо АВ = 2,8 см, ВС = 1,3 см, АС = 1,5 см.

варіанти відповідей

одну

дві

безліч

три

не можна визначити

Запитання 22

КВ = 7 см, ВР = 3,9 см, КР = 3,2 см. Скільки площин можна провести через точки К, В, Р?

варіанти відповідей

одну

не можна визначити

три

безліч

Запитання 23

Пряма m- лінія перетину площин α і β. Точки А і В належать площині α, точка С-площині β. По якій прямій перетинаються площини (АВС) та α?

варіанти відповідей

АВ

АС

ВС

m

Запитання 24

Скільки площин можно провести через дані пряму та точку ?

варіанти відповідей

Одну

Безліч

Одну або безліч

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест