28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Підсумкова контрольна робота з геометрії

Додано: 15 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 729 разів
18 запитань
Запитання 1

Однією з основних фігур у просторі є:

варіанти відповідей

відрізок

промінь

площина

кут

Запитання 2

Пряма може перетинати площину:

варіанти відповідей

в одній точці

у двох точках

у трьох точках

у чотирьох точках

Запитання 3

Якщо дві точки прямої належать площині, то:

варіанти відповідей

пряма перетинає дану площину

пряма не перетинає дану площину

пряма належить даній площині

визначити взаємне розміщення прямої і площини не можна

Запитання 4

Через точку і пряму в просторі можна провести різних площин:

варіанти відповідей

безліч

одну або безліч

одну

дві

Запитання 5

Мимобіжними називаються прямі, які:

варіанти відповідей

лежать в одній площині

не лежать в одній площині

перетинаються

не перетинаються

Запитання 6

Укажіть УСІ ПРАВИЛЬНІ твердження.

І. Через точку А, що не належить площині α, можна провести лише одну

пряму,паралельну площині α.

ІІ. Через точку А, що не належить площині α, можна провести лише одну

площину,паралельну площині α.

ІІІ. Через точку А, що не належить площині α, можна провести лише одну

пряму,перпендикулярну до площини α.

ІV. Через точку А, що не належить площині α, можна провести лише одну

площину,перпендикулярну до площини α.

варіанти відповідей

ІІ

ІІ, ІІІ

І, ІV

I, III, IV

II, III, IV

Запитання 7

На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Яка з наведених прямих паралельна площині (АА1В1) ?

варіанти відповідей

ВС

BD

C1D

CB1

A1B

Запитання 8

У прямокутній декартовій системі координат у просторі xyz задано точки

А(2;0;0) і В(−4;2;6). Серединою відрізка АВ є точка...

варіанти відповідей

(−1;1;3)

(0;2;0)

(−4;0;6)

(−6;2;6)

(−2;2;6)

Запитання 9

У прямокутній декартовій системі координат у просторі xyz задано точки

А(2;0;0) і В(−4;2;6). Вектор А̅В має координати...

варіанти відповідей

(−1;1;3)

(0;2;0)

(−4;0;6)

(−6;2;6)

(−2;2;6)

Запитання 10

У прямокутній декартовій системі координат у просторі xyz задано точки

А(2;0;0) і В(−4;2;6). Проєкцією точки В на площину xz є точка....

варіанти відповідей

(−1;1;3)

(0;2;0)

(−4;0;6)

(−6;2;6)

(−2;2;6)

Запитання 11

Точка А належить площині α. Які з наведених тверджень є правильними?

І. Через точку А можна провести пряму, перпендикулярну до площини α.

ІІ. Через точку А можна провести площину, перпендикулярну до площини α.

ІІІ. Через точку А можна провести площину, паралельну площині α.

варіанти відповідей

лише І

лише ІІ та ІІІ

лише ІІ

лише І та ІІ

І, ІІ та ІІІ

Запитання 12

На рисунку зображено куб АВСDA1B1C1D1. До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилося правильне твердження.

Пряма CD1 ...

варіанти відповідей

паралельна площині АА1В1В.

перпендикулярна площині АА1В1В.

належить площині АА1В1В.

має з площиною АА1В1В лише дві спільні точки.

утворює з площиною АА1В1В кут 45°.

Запитання 13

На рисунку зображено куб АВСDA1B1C1D1. До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилося правильне твердження.

Пряма АС ...

варіанти відповідей

паралельна площині АА1В1В.

перпендикулярна площині АА1В1В.

належить площині АА1В1В.

має з площиною АА1В1В лише дві спільні точки.

утворює з площиною АА1В1В кут 45°.

Запитання 14

На рисунку зображено куб АВСDA1B1C1D1. До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилося правильне твердження.

Пряма А1В ...

варіанти відповідей

паралельна площині АА1В1В.

перпендикулярна площині АА1В1В.

належить площині АА1В1В.

має з площиною АА1В1В лише дві спільні точки.

утворює з площиною АА1В1В кут 45°.

Запитання 15

Знайдіть відстань від початку координат до точки А (-1; - 2; 2)

варіанти відповідей

9

3

√5

5

Запитання 16

При якому значені n вектора a̅(8;-12; 20) і b̅(2; n;5) колінеарні?

варіанти відповідей

3

-3

-4

Такого значення не існує

Запитання 17

Кут між похилою АС=20см і перпендикуляром АВ, проведених до площини α складає ∠САВ=60о. Знайти значення перпендикуляра АВ?

варіанти відповідей

10 см

12 см

8 см

14 см

Запитання 18

За якого значення х вектори а̅ (3;0;6) і в̅ (-8;7;х) перпендикулярні?

варіанти відповідей

6

4

2

-4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест