Паралельність площин і прямих у просторі

Додано: 24 грудня 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
24 запитання
Запитання 1

В якому запису немає помилок?

варіанти відповідей

А ∉ α; C ∈ α; b ⊂ α

А ∉ α; C ∈ α; b ∈ α

А ∉ α; C ⊂ b; b ⊂ α

Запитання 2

Укажіть правильний запис

варіанти відповідей

АВ ⊂ α = В

АВ ⋂ α = В

АВ ∈ α

Запитання 3

Укажіть мимобіжні прямі

варіанти відповідей

АВ і С1D1

АВ і СС1

АВ і BС

Запитання 4

Прямі КЕ і ВС перетинаются?

варіанти відповідей

так

ні, вони мимобіжні

не можу сказати

Запитання 5

Укажіть пряму, яка паралельна площині ( А1 В1 С1 )

варіанти відповідей

АВ

АА1

А1В1

Запитання 6

Як читати запис: α ∩ β = с ?

варіанти відповідей

с - пряма перетину площин α і β

пряма с перетинає площини α та β

площина α перетинає площину β у точці С

Запитання 7

Продовжити РС ∩ ( АВР) =

варіанти відповідей

С

Р

А

Запитання 8

Оберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Якщо дві прямі паралельні третій прямій, то вони паралельні

Якщо пряма в просторі перетинає одну з двох паралельних прямих, то вона обов'язково перетинає і другу.

Якщо одна з двох прямих лежить у деякій площині, а друга пряма перетинає цю площину в точці, яка не лежить на першій прямій, то ці прямі мимобіжні

Через точку, що не належить заданій прямій, можна провести єдину пряму, що не перетинає заданої

Запитання 9

Оберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Якщо прямі а та в не паралельні одній і тій самій прямій с. то вони не паралельні між собою

Якщо прямі мимобіжні, то вони не лежать в одній площині

 Якщо прямі а і b паралельні, прямі а і с паралельні, b i d паралельні, то і прямі c i d паралельні

 Якщо прямі а і в мимобіжні і прямі в та с мимобіжні, то прямі а і с обов'язково мимобіжні

Запитання 10

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Яка б не була площина існують точки, що належать цій площині, і точки, які не належатьїй

Через будь-які три точки можна провести площину, і до того ж тільки одну

Якщо хоча б одна точка прямої лежить на площині, то вся пряма належить цій площині

Якщо дві різні площини мають спільну точку ,то вони перетинаються по прямій, що проходить через цю точку

Запитання 11

Якщо одна пряма лежить у даній площині, а друга пряма перетинає площину в точці, яка не належить першій прямій то ці прямі...

варіанти відповідей

Паралельні

Мимобіжні

Перпендикулярні

Суміжні

Запитання 12

Прямі а і b перетинаються. Як можуть бути розташовані прямі b i c, якщо прямі а і с паралельні?

варіанти відповідей

співпадають

перетинаються

мимобіжні

паралельні

Запитання 13

Прямі а і b паралельні. Як можуть бути розташовані прямі b i c, якщо прямі а і с перетинаються?

варіанти відповідей

перетинаються

співпадають

мимобіжні

паралельні

Запитання 14

Дано прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. Точки Е і F - середини ребер СС1 і DD1 відповідно. Яким граням паралелепіпеда паралельна пряма EF?

варіанти відповідей

АА1В1

ВB1C1

АВС

A1В1С1

Запитання 15

Які ребра паралельні до AD?

варіанти відповідей

A¹D¹

D¹C¹

B¹C¹

AB

Запитання 16

Пряма с паралельна площині а. Чи правильно, що пряма с паралельна будь-якій прямій, що лежить у площині а?

варіанти відповідей

так

ні

мало даних для відповіді

інколи

Запитання 17

Пряма а паралельна площині β , пряма b належить площині β. Яким може бути взаємне розташування прямих а і b

варіанти відповідей

паралельні

мимобіжні

паралельні або мимобіжні

перетинаються

Запитання 18

Які ребра куба є мимобіжними до В¹В?

варіанти відповідей

АD

DC

AB

D¹D

B¹C¹

Запитання 19

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. Площині , що виділена кольором, поставте у відповідність паралельну їй пряму.

варіанти відповідей

ВС

А1В

BD

DD1

А1D

Запитання 20

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. Площині , що виділена кольором, поставте у відповідність паралельну їй пряму.

варіанти відповідей

ВС  

 А1D

BD

 А1В

DD1

Запитання 21

Точки А і В лежать у площині α , а точка С — поза нею. Які з наведених тверджень правильні?

варіанти відповідей

Пряма АВ перетинає площину α; 

 пряма АВ  належить площині α;

пряма ВС  перетинає площину α;      

прямі СВ і АС перетинаються.

пряма ВС  належить площині α;  

точка С належить прямій АВ

Запитання 22

Кінець A відрізка AB належить площині α. Через точку В і точку С цього відрізка проведено паралельні прямі, які перетинають площину α в точках  B1 і С1 відповідно. Знайдіть відрізок  AB, якщо СС1=6см, BB1= 9см, СВ=7см. 


варіанти відповідей

21

14

15

7

Запитання 23

На рисунку точки М, Н, К і Р — середини відрізків АD, DС, ВС і АВ відповідно. Знайдіть периметр чотирикутника МНКР, якщо АС = 8 см, BD = 10 см.

варіанти відповідей

9см

18см

36см

інша відповідь

Запитання 24

Через кінці відрізка MN, який не перетинає площину α, та його середину К проведено паралельні прямі, які перетинають площину α в точках М1, N1, K1 відповідно. Знайдіть довжину відрізка MM1, якщо КК1 = 9 см, NN1 = 15см.

варіанти відповідей

18 см

15 см

3 см

23 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест