Паралельність площин і прямих у просторі

Додано: 6 квітня 2021
Предмет: Геометрія, 10 клас
21 запитання
Запитання 1

Укажіть мимобіжні прямі

варіанти відповідей

АВ і С1D1

АВ і СС1

АВ і BС

Запитання 2

Прямі КЕ і ВС перетинаются?

варіанти відповідей

так

ні, вони мимобіжні

не можу сказати

Запитання 3

Укажіть пряму, яка паралельна площині ( А1 В1 С1 )

варіанти відповідей

АВ

АА1

А1В1

Запитання 4

Як читати запис: α ∩ β = с ?

варіанти відповідей

с - пряма перетину площин α і β

пряма с перетинає площини α та β

площина α перетинає площину β у точці С

Запитання 5

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Яка б не була площина існують точки, що належать цій площині, і точки, які їй не належать.

Через будь-які три точки можна провести площину, і до того ж тільки одну

Якщо хоча б одна точка прямої лежить на площині, то вся пряма належить цій площині

Якщо дві різні площини мають спільну точку ,то вони перетинаються по прямій ,що проходить через цю точку

Запитання 6

Якщо дві точки прямої належать площині, то:

варіанти відповідей

пряма й площина перетинаються

і вся пряма належить цій площині

пряма й площина паралельні

пряма й площина не перетинаються

Запитання 7

Які прямі в просторі не будуть мати спільних точок?

варіанти відповідей

Паралельні

Мимобіжні

Перпендикулярні

Суміжні

Запитання 8

Які ребра куба є мимобіжними до В¹В?

варіанти відповідей

АD

DC

AB

D¹D

B¹C¹

Запитання 9

Дано зображення тетраедра SABC . Яке взаємне розміщення прямих АB і SВ?

варіанти відповідей

Перетинаються;

паралельні; 

мимобіжні;

визначити неможливо

Запитання 10

Виберіть варіанти однозначного задання площини

варіанти відповідей

три точки, які не лежать на одній прямій

дві прямі, що перетинаються

пряма і точка, яка не належить даній прямій

чотири точки

дві паралельні прямі

пряма і точка, яка належить даній прямій

Запитання 11

Вставте пропущені слова так, щоб твердження було правильним:

Дві різні площини, перпендикулярні до однієї і тієї самої прямої,...

варіанти відповідей

перетинаються

паралельні

мимобіжні

перпендикулярні

Запитання 12

Чи зберігаються градусна міра кутів при паралельному проектуванні?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 13

Вкажіть властивості фігур які не зберігаються під час паралельного проектування

варіанти відповідей

міра кута (зокрема прямий кут зображають довільним кутом)

паралельність відрізків

рівність (пропорційність) кутів

перпендикулярність прямих

Запитання 14

Проекцією відрізка є...

варіанти відповідей

Пряма

Промінь

Відрізок

Запитання 15

Парарельною проекцією парарельних прямих на площині є...

варіанти відповідей

Прямі, що перетинаються

Прямі, що збігаються

Мимобіжні прямі

Паралельні прямі

Запитання 16

Паралельною проекцією середини відрізка є...

варіанти відповідей

Точка цього відрізка

Середина відрізка

Кінець цого відрізка

Точка, яка не належить відрізку

Запитання 17

Паралельною проекцією середньої лініїї трикутника є...

варіанти відповідей

Бісектриса

Медіана

Висота

Середня лінія

Запитання 18

Які, з наведених фігур, можуть бути паралельною проекцією паралелограма?

варіанти відповідей

Довільний чотирикутник

Паралелограм

Трикутник

Прямокутник

П'ятикутник

Квадрат

Ромб

Трапеція

Запитання 19

Паралельною проекцією кола є...

варіанти відповідей

Еліпс

Коло довільного радіусу

Коло з тим самим радіусом

Круг

Запитання 20

Чи зберігаються відношення відрізків при паралельному проектуванні?

варіанти відповідей

Так

НІ

Запитання 21

Пряма, що визначає напрям проектування називається

варіанти відповідей

направляючою прямою

вказівною прямою

проектуючою прямою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест