Тест № 8. Геометрія 10. Паралельність прямих і площин у просторі

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
24 запитання
Запитання 1

Через три точки проведено дві різні площини. Як разташовані і точки?

варіанти відповідей

На одній прямій

Не лежать на одній прямій

Неможливо визначити

Інша ідповідь

Запитання 2

Скільки різних площин можна провести через будь− які три із чотирьох даних точок ?

варіанти відповідей

одну або чотири

одну або нескінченну множину

чотри або нескінченну множину

або одну, або чотири, або нескінченну множину

Запитання 3

Прямі a, b, c попарно перетинаються. Скільки різних площин можна провести через ці прямі?

варіанти відповідей

одну

дві

три або одну

три

Запитання 4

Дві точки лежать у деякій площині. Скільки різних прямих, які лежать у даній площині, можна провести через ці дві точки?

варіанти відповідей

жодної

тільки одну

жодної або одну

нескінченну множину

Запитання 5

Дано ромб АВСD і точку М, яка не лежить у площині цього ромба. Якій площині належить середина відрізка МС ?

варіанти відповідей

АВС

АМС

ВСD

ВМD

Запитання 6

Відрізки АВ, ВС,СD, DK перетинають площину β. Який відрізок також перетинає цю площину?

варіанти відповідей

ВD

AD

CK

AC

Запитання 7

Прямі a і c − мимобіжні, а пряма b паралельна прямій a. Тоді обов'язково прямі

b і c :

варіанти відповідей

мимобіжні

паралельні

перетинаються

можуть бути мимобіжними або такими, що перетинаються

Запитання 8

Точка М не лежить на прямій b. Скільки прямих, мимобіжних з прямою b, можна провести через точку М ?

варіанти відповідей

одну

дві

три

більш ніж три

Запитання 9

Дано прямокутний паралелепіпед АВСDА1В1С1D1 (див. рис.). Яка пряма паралельна прямій А1В1 ?

варіанти відповідей

ВС

DC

AD

CC1

Запитання 10

Скільки прямих, паралельних прямій m, можна провести через точку М, якщо

М m ?

варіанти відповідей

жодної

більш ніж дві

одну

нескінченну множину

Запитання 11

Дано прямокутний паралелепіпед АВСDА1В1С1D1 (див. рис.). Зазначте пряму, що є мимобіжною з прямою А1В1.

варіанти відповідей

DC

BC

B1C1

AB

Запитання 12

Прямі a i b паралельні. Точка С не належить ані прямій a, ані прямій b.Скільки прямих, паралельних a i b, можна провести через точку С ?

варіанти відповідей

жодної

дві

одну

три

Запитання 13

Дано паралельні прямі а і b. Скільки існує площин, які проходять через пряму а

і паралельні прямій b ?

варіанти відповідей

тільки одна

тільки дві

жодної

більше двох

Запитання 14

Трикутник АВС і площина α розмішені так, що пряма АВ паралельна площині α і пряма АС паралельна площині α. Визначте взаємне розміщення прямої ВС і площини α.

варіанти відповідей

ВС α

ВС ∩ α

ВС ⊂ α

неможливо визначити

Запитання 15

Прямі a і b паралельні площині α.Тоді обов'язково:

варіанти відповідей

a ∥ b

a ∩ b

a ∸ b (мимобіжні)

жодне із тверджень А−В не обов'язково виконується

Запитання 16

Площина α і пряма а паралельні тій самій прямій b. Визначте взаємне розміщення прямої а і площини α.

варіанти відповідей

аα

аα

або аα, або аα

або аα, або аα

Запитання 17

Дано куб MNKLM1N1K1L1 (див. рис.). Яке твердження є правильним ?

варіанти відповідей

M1K1 ∥ (MLК)

L1N1 ∥ (KNК1)

NK ∥ (L1К1L)

LK ∥ (MM1L1)

Запитання 18

Площина α перетинає сторони АВ і АС трикутника АВС в точках М і N відповідно, ВСα. Знайдіть ВС, якщо МN = 1 см; ВММА = 3 ∶ 1.

варіанти відповідей

1 см

2 см

3 см

4 см

Запитання 19

Діагональ АС і сторона АВ парлелограма АВСD паралельні площині α (див.рис). Як розміщені площина α і площина, у якій лежить паралелограм АВСD ?

варіанти відповідей

збігаються

паралельні

перетинаються

установити неможливо

Запитання 20

Точки А і В лежать в одній із паралельних площин, точки С і D − у другій. Відрізки АС і ВD перетинаються в точці М (див. рис.). Визначте взаємне розміщення прямих АВ і СD.

варіанти відповідей

мимобіжні

паралельні

перетинаються

установити неможливо

Запитання 21

Дано дві паралельні площини α і β. точка М не лежить на жодній із них. Скільки існує прямих, які проходять через точку М і паралельні площинам α і β ?

варіанти відповідей

одна

дві

жодної

нескінченна множина

Запитання 22

Дві паралельні прямі а і b перетинають дві паралельні площини α і β відповідно в точках А і А1, В і В1 (див. рис.). Порівняйте довжини відрізків АВ і А1В1.

варіанти відповідей

АВ = А1В1

АВ < А1В1

АВ > А1В1

неможливо порівняти

Запитання 23

Яке з наведених тверджень є правильним?

варіанти відповідей

Якщо пряма однієї площини паралельна прямій другої площини, то площини паралельні


Якщо дві прямі однієї площини паралельні двом прямим другої площини, то площини паралельні


Якщо дві прямі, що перетинаються, однієї площини паралельні відповідно двом прямим другої площини, то ці площини паралельні

Якщо дві паралельні прямі однієї площини паралельні двом паралельним прямим другої плошини, то площини паралельні

Запитання 24

Дано дві паралельні площини. Як розміщена кожна пряма однієї площини відносно другої площини ?

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

мимобіжні

перепендикулярні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест