29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Паралельність прямих та площин у прсторі

Додано: 24 березня 2020
Предмет: Математика, 10 клас
Тест виконано: 10 разів
12 запитань
Запитання 1

Скільки площин можна провести через три точки?


варіанти відповідей

Одну.

Безліч.

Одну або безліч.

Три.


Запитання 2

Прямі АВ і СD не лежать в одній площині. Укажіть, по якій прямій перетинаються площини: (АСD) і (ВСD).

.


варіанти відповідей

АD.

АВ.

СD.

ВС

Запитання 3

Точки А і В лежать у площині α , а точка С — поза нею. Які з наведених тверджень правильні?

варіанти відповідей

Пряма АС не перетинає площину α

пряма ВС не перетинає площину α;

прямі АВ і ВС не перетинаються;

прямі АВ і АС перетинаються.

Запитання 4

 Прямі АВ і CD не лежать в одній площині. Які з наведених твер­джень правильні?

варіанти відповідей

Точки А, В, С не лежать в одній площині;

точки А, В, С не лежать на одній прямій;

точки А, В, С, D не лежать в одній площині;

прямі АВ і CD перетинаються.

Запитання 5

Скільки площин можна провести через точки А, В, С, якщо АВ=5 см, ВС=12 см, АС=17 см?


варіанти відповідей

одну

жодної

безліч

одну або безліч

Запитання 6

AD i BC основи трапеції АВСD. Пряма простору а паралельна АD. Яке взаємне розташування прямих а і ВС?


варіанти відповідей

Перетинаються.


Паралельні.

.


Мимобіжні.


Не можна встановити.


Запитання 7

Дано площину α і точку М. Вкажіть, скільки прямих, паралельних площині α

 можна провести через точку М.

варіанти відповідей

жодної

тільки одну

жодної або безліч

безліч

Запитання 8

Через кінці відрізка АВ і його середину О проведено паралельні прямі, які перетинають деяку площину в точках А1, В1 і О1. Знайдіть довжину відрізка ОО1, якщо відрізок АВ не перетинає площину і АА1=3,6 дм, ВВ1=4,8 дм.


варіанти відповідей

5.6

4.2

1.2

визначити неможливо

Запитання 9

. Площина α перетинає сторони АВ і ВС трикутника АВС у точках М і N відповідно й паралельна стороні АС. Знайдіть довжину відрізка МN, якщо АС=24 см і ВМ:МА=3:1.

варіанти відповідей

72

12

18

визначити не можливо

Запитання 10

Точка М не лежить у площині квадрата ABCD, АВ=6см, точки К, Р, Н, О – середини відрізків МА, МВ, МС, МD відповідно. Знайти периметр КРНО.

варіанти відповідей

12см

24см

15см

8 см

Запитання 11

Точка К лежить між парпалельними площинами α і β. Через цю точку проведено прямі р і п. Пряма р перетинає площини α і β відповідно в точках А1 і С1, , а пряма п - у точках А2 і С2 відповідно, А1А2 = С1С2, А2К=10 см. Знайти С2К.

варіанти відповідей

6 см

8 см

10 см

4см

Запитання 12

Дві площини паралельні між собою. Із точки М, що не належить жодній з площин, не лежить між ними, проведено дві прямі, які перетинають ці площини відповідно в точках А1 і А2, В1 і В2. Відомо, що МА1=4 см, В1В2=9 см, А1А2=МВ1. Знайдіть МА2 і МВ2.


варіанти відповідей

7см і 13 см

13 см і 15 см

20 см і 28 см

6см і 11 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест