Перпендикулярність прямої та площини

Додано: 20 грудня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 635 разів
9 запитань
Запитання 1

Дано куб ABCDA1B1C1D1.


Пряма A1B1 перпендикулярна до площини:

варіанти відповідей

AA1D1

A1B1C1

ABC

DD1C1

Запитання 2

З вершини А трикутника АВС проведено перпендикуляр АК до площини трикутника. Точка N належить стороні ВС. Як розміщені прямі АК і АN?

варіанти відповідей

Перпендикулярні

Паралельні

Мимобіжні

Збігаються

Запитання 3

Точка А рівновіддалена від вершин прямокутного трикутника MNK.

З точки А до площини трикутника проведено перпендикуляр АО.

Визначте розміщення точки О.

варіанти відповідей

Збігається з вершиною М             

 

Лежить на стороні MN  

Є серединою сторони NK

Розміщена в точці перетину бісектрис

Запитання 4

У просторі дано площину α і точку А поза нею. Скільки можна провести через точку А прямих, перпендикулярних до площини α ?


варіанти відповідей

Тільки одну

Жодної

Нескінченну множину

Дві

Запитання 5

Відстань від точки М до всіх вершин квадрата дорівнює 5 см. Знайдіть відстань від точки М до площини квадрата, якщо сторона квадрата дорівнює 3√2 см.

варіанти відповідей

11 см

√11 см

4 см

2√6 см

Запитання 6

Пряма а перпендикулярна до даної площини α. Скільки існує прямих у площині α, які будуть перпендикулярні до даної прямої а?

варіанти відповідей

тільки одна

тільки дві

2020

безліч

Запитання 7

SA - перпендикуляр до площини ⊿ABC, AD⊥ВС.

Оберіть всі правильні твердження

варіанти відповідей

SA⊥AD

AB⊥BC

SA⊥AC

SD⊥BC

SD⊥AD

Запитання 8

У Δ АВС АВ=ВС=АС=6см , М не належить площині (АСВ) , МА=МВ=МС=4см. Знайти відстань від точки М до площини трикутника.

(Розв"язання задачі запишіть на аркуші. Без розв"язання правильна відповідь не зараховується)

варіанти відповідей

6

2

√6

2√3

Запитання 9

ABCD - прямокутник, SD⊥(ABC).

Оберіть всі правильні твердження.

варіанти відповідей

SA⊥AB

SD⊥DC

SC⊥BC

SD⊥DA

SA⊥AD

SD⊥SC

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест