тест №6 геометрія 11 кл Перетворення у просторі: симетрія, паралельне перенесення

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 113 разів
14 запитань
Запитання 1

Дві точки A і A’ називають симетричними відносно площини α, якщо…

варіанти відповідей

площина α перпендикулярна до відрізка AA’

площина α перпендикулярна до відрізка AA’ і проходить через його середину

пряма l перпендикулярна до відрізка AA’ і проходить через точку A’

пряма l перпендикулярна до відрізка AA’ і проходить через точку A

Запитання 2

Вказати координати точки A’, симетричної відносно площини Oxy, якщо A(x;y;z). 

варіанти відповідей

A’(x;y;-z)

A’(-x;-y;z)

A’(-x;-y;-z)

A’(x;-y;-z)

Запитання 3

Вкажіть координати точки, яка симетрична точці A(-3;2;1) відносно площини Oyz.

варіанти відповідей

A’(-3;2;-1)

A’(3;-2;-1)

A’(3;2;-1)

A’(3;2;1)

Запитання 4

Вкажіть координати точки, яка симетрична точці A(2;-7;8) відносно площини Oxz.

варіанти відповідей

A’(-2;7;-8)

A’(-2;7;8)

A’(2;7;8)

A’(-2;-7;8)

Запитання 5

Точки A(x;2;-7) і A’(-2;y;z) симетричні відносно площини Oxy. Знайдіть x, y і z.

варіанти відповідей

x=-2;

y=-2; 

z=-7.

x=-2;

y=2; 

z=7.

x=-2;

y=2; 

z=-7.

x=2;

y=-2; 

z=7.

Запитання 6

Точки A(x;y;2) і A’(-1;4;z) симетричні відносно площини Oyz. Знайдіть x, y і z.

варіанти відповідей

x=1;

y=-4; 

z=-2.

x=1;

y=4; 

z=2.

x=-1;

y=4; 

z=-2.

x=-1;

y=-4; 

z=2.

Запитання 7

Точки A(-1;4;z) і A’(x;y;2) симетричні відносно площини Oxz. Знайдіть x, y і z.

варіанти відповідей

x=1;

y=4; 

z=-2.

x=1;

y=-4; 

z=-2.

x=-1;

y=4; 

z=2.

x=-1;

y=-4; 

z=2.

Запитання 8

Знайдіть координати точки, симетричної точці В(3;7;-4) відносно точки А(2;5;-3)

варіанти відповідей

(2;1;-3)

(7;3;-4)

(1;3;-2)

(4;9;-5)

Запитання 9

Знайти координати точки, що симетрична точці (-2;1; -3) відносно початку координат.

варіанти відповідей

( 2;-1;3)

(1;-2;3)

(-2;-1;3)

(-1;2;3)

Запитання 10

Дві точки А і А' називаються симетричними відносно точки О, якщо.....

варіанти відповідей

АО>ОА'

точка О середина відрізка АА'

АО = ОА', точки А і А' не лежать на одній прямій

АО< ОА'

Запитання 11

Паралельне перенесення задано формулами х´ = х - 3; у´ = у + 2; z´ = z - 1.

Знайти координати точки А´, в яку переходить точка А ( 3; -5; 0)

варіанти відповідей

А´ ( 0; 3; 1 )

А´ ( 0; 3 ; -1 )

А´ ( 0; -3; -1 )

А´ ( 3; 1; 0 )

Запитання 12

Знайти довжину відрізка ВВ1, якщо точки В і В1 симетричні відносно початку координат і В(0;4;3)

варіанти відповідей

 5 см

 8 см

 10 см

 6 см

Запитання 13

Які координати має точка O, відносно якої симетричні точки A(2;-7;8) і A’(0;1;-10)?

варіанти відповідей

(2; -6; -2)

(1; -3; -1)

(2; -8; 18)

(1; -4; 9)

Запитання 14

Точки C і K симетричні відносно точки P. Знайдіть координати точки C, якщо K(3;-1;7), P(2;-6;1)

варіанти відповідей

(7; -13; 9)

(0,5; -3,5; 4)

(4; 4; 13)

(1; -11; -5)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест