координати і вектори у просторі

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 54 рази
13 запитань
Запитання 1

Дано точки А(-4; 0; 6) і В(2; 5; -5). Знайти координати вектора А̅В.

варіанти відповідей

А̅В (6; 5; -11)

А̅В (-6; -5; 11)

А̅В (-2; 5; 1)

А̅В (2; -5; -10)

Запитання 2

При якому значенні n вектори а̅ (3;1;5) і в̅ (-6;-2;n) колінеарні?

варіанти відповідей

10

-10

2,5

-2,5

Запитання 3

Знайдіть координати середини С відрізка АВ, якщо А(2;-1;3), В(-4;3;-1).

варіанти відповідей

(-3; 2; 2)

(3; -2; -2)

(-1; 1; 1)

(-2; 2; 2)

Запитання 4

Знайдіть довжину вектора  а̅ = n̅ - 4̅m, якщо  n̅ (6;-5;6), m̅ (2;-1;1).

варіанти відповідей

3

-3; 3

9

16

Запитання 5

Два ненульових вектори називають колінеарними, якщо

варіанти відповідей

вони мають однакову довжину

початок і кінець співпадають

вони мають рівні модулі

вони лежать на одній прямій або на паралельних прямих

їх скалярний добуток дорівнює нулю

їх скалярний добуток дорівнює одиниці

Запитання 6

Вектори називають рівними, якщо...

варіанти відповідей

вони співнапрямлені і мають рівні довжини

вони мають рівні довжини

вони мають однаковий напрямок

вони лежать на паралельних прямих

вони лежать на одній прямій

їх скалярний добуток дорівнює нулю

Запитання 7

Дано вектори а̅ ( 4; -3; 0 ) та в̅ ( -6; 0; 8). Знайти довжину вектора а̅ + в̅

варіанти відповідей

2 √27

√57

√77

3 √7

Запитання 8

Задано вектори а̅ ( -2; 6; -4), в̅ ( -3; 2; 5). Знайти координати вектора с̅ , якщо

с̅ = 0,5 а̅ - 2 в̅ .

варіанти відповідей

с = ( 3; 1; 9)

с = ( 5 ; 1; 12 )

с = ( -5; 1; 10 )

с = ( 5 ; -1 ; -12 )

Запитання 9

Точка А (-3;0;0) належить координатній осі

варіанти відповідей

Оу

Ох

Оz

не належить жодній координатній осі

Запитання 10

Площині хОу належить точка

варіанти відповідей

А (0;5;2)

В (-6;0;7)

С (2;9;0)

М (0;0;7)

Запитання 11

Яка з точок А(5;-2;0), В(1;0;3), С(0;3;-3), М(4;0;-1) належить площині YOZ?

варіанти відповідей

А

В

С

М

Запитання 12

Знайти відстань від точки D1 до площини XOY

варіанти відповідей

5

3

√13

2

Запитання 13

Точка А - середина відрізка MN. M(-2; 3; 0), A(4; -1; 2).

Знайти координати точки N

варіанти відповідей

(2; 2; 2)

(1; 1; 0)

(3; 1; 1)

(10; -5; 4)

Серед запропонованих відповідей немає правильної

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест