Періодичний закон і періодична система

Додано: 2 листопада 2023
Предмет: Хімія, 11 клас
20 запитань
Запитання 1

До побічної підгрупи І групи Періодичної системи входять такі елементи:


варіанти відповідей

K і Rb

H і Li

Cs і Fr

Cu і Ag

Запитання 2

Укажіть порядкові номери елементів, що належать до одного періоду:

варіанти відповідей

2 і 3

10 і 11

16 і 17

18 і 19

Запитання 3

Який з елементів утворює вищий оксид типу RO2 :

варіанти відповідей

№6

№13

№17

№7

Запитання 4

Атомне ядро якого елемента містить 15 протонів і 16 нейтронів:

варіанти відповідей

Силіцію

Фосфору

Сульфуру

Хлору

Запитання 5

Число електронних шарів у атомі, на яких розміщуються електрони, дорівнює:

варіанти відповідей

номеру групи

номеру періоду

номеру ряду

порядковому номеру

Запитання 6

Укажіть загальні формули оксидів елементів І і ІІ групи:

варіанти відповідей

E2O, E2O3

E2O, EO

E2O3, E2O5

EO, E2O5

Запитання 7

Укажіть лужні метали:

варіанти відповідей

Li

Ca

Zn

Cs

Запитання 8

Укажіть хімічний елемент атом якого має на 6 електронів менше, ніж атом елемента 3 періоду, який має на зовнішньому рівні 4 електрони:

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

Са

О

Р

S

Запитання 9

Вкажіть кількість протонів та нейтронів у ядрі атома Натрія :


варіанти відповідей

11, 12

11, 11

11, 13

11, 23

Запитання 10

Укажіть групову назву елементів, які розташовані у VIІ групі, головній підгрупі

варіанти відповідей

лужні елементи

галогени


інертні елементи


лужноземельні елементи

Запитання 11

Сучасне формулювання періодичного закону :

варіанти відповідей

«Властивості елементів, а тому і властивості утворених ними простих і складних тіл, знаходяться у періодичній залежності від атомної маси».

«Властивості хімічних елементів і їх сполуки перебувають у періодичній залежності від зарядів атомних ядер».

Властивості простих речовин, а також склад і властивості сполук елементів знаходяться в періодичній залежності від відносних атомних мас».

Запитання 12

Виберіть правильні твердження.

варіанти відповідей

Атом складається з негативно зарядженого ядра і позитивно заряджених електронів.

Нейтрон - частинка з нульовим зарядом.

Атом складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.

Кількість протонів у ядрі дорівнює порядковому номеру елемента.

Запитання 13

Виберіть частинки, які містяться в ядрі атома.

варіанти відповідей

Протони, електрони.

Електрони, нейтрони.

Протони, нейтрони.

Електрони, йони.

Запитання 14

Укажіть число електронів у атомі елемента з протонним числом 27.


варіанти відповідей

13

27

14

Запитання 15

Укажіть назву елемента, що має заряд ядра +7.


варіанти відповідей

Флуор

Силіцій

Нітроген

Запитання 16

Укажіть частинки, які не входять до складу ядра атома.


варіанти відповідей

електрони

нейтрони

протони


Запитання 17

Укажіть рядок, що містить тільки елементи головної підгрупи ІІІ групи

    

варіанти відповідей

Na, Mg, Al

Zn, Cd, Hg

 Al, Ga, In

Sc, Y, La

Запитання 18

Який елемент утворює вищий оксид складу Е2О  

варіанти відповідей

 Sr

Cr

 Cl

  Cs

Запитання 19

Горизонтальний ряд хімічних елементів, що починається лужним металом та закінчується інертним елементом називається:

варіанти відповідей

 групою

  

підгрупою

рядом

періодом

Запитання 20

Вкажіть, чому дорівнює заряд ядра атома елемента:


варіанти відповідей

номеру групи, в якій він знаходиться;

відносній атомній масі;

номеру періоду, в якому він знаходиться;

порядковому номеру елемента.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест