Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома.

Додано: 10 квітня 2019
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 80 разів
5 запитань
Запитання 1

1. Укажіть групу елементів, які належать до родини лужних металів:

варіанти відповідей

а) Li, Na, Ra; 

б) Mg, Ba, Sr;

в) Cu, Са, Mn; 

г) Cs, Rb, K.

Запитання 2

Укажіть елемент ІІІ групи, відносна молекулярна маса його вищого оксиду дорівнює 102:

варіанти відповідей

а) В;  

б) In;   

в) Al;   

г) Ga.

Запитання 3

Укажіть кількість протонів і нейтронів у ядрі нукліду натрію:

варіанти відповідей

а) 12 нейтронів і 11 протонів;   

б) 12 нейтронів і 12 протонів;       

в) 11 нейтронів і 12 протонів;  

г) 11 протонів і 11 нейтронів.

Запитання 4

Виберіть позначення атомної орбіталі, яка має форму сфери:

варіанти відповідей

а) f; 

б) p;

в) d; 

г) s.

Запитання 5

Виберіть, чим вiдрiзняються ізотопи хімічного елемента:

варіанти відповідей

а) числом протонів;

б) атомним номером;

в) числом валентних електронів;

г) числом нейтронiв.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест