Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Узагальнення знань про оксиди, основи та кислоти

Додано: 11 квітня 2019
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 374 рази
10 запитань
Запитання 1

Вкажіть формулу солі, без якої їжу не готують:

варіанти відповідей

КCl;

НCl;

NаNО3;

NаCl.

Запитання 2

Серед наведених сполук укажіть ряд, де містяться лише оксиди:

варіанти відповідей

HCl, NO.

NaOH; H3PO4, CO.

Na2O; SO3, Fe2O3

CO, Na2CO3. CO2.

Запитання 3

Вкажіть хімічну формулу оксиду, який реагує з водою, утво­рюючи луг:

варіанти відповідей

FeO

Сг203

BаO;

CаO

Запитання 4

Сполуки якого класу речовин утворюються під час взаємодії води з оксида­ми    неметалічних елементів?

варіанти відповідей

солі;

луги;

кислотні оксиди;

кислоти.

Запитання 5

В утворенні солей беруть участь:

варіанти відповідей

йони металічних елементів і кислотні залишки;

йони Гідрогену і гідроксид-іони;

йони металічних елементів і гідроксид-іони;

йони Гідрогену й кислотні залишки.

Запитання 6

Кислоти взаємодіють з солями, якщо:

варіанти відповідей

в результаті реакції утворюється осад;

в результаті реакції утворюються яскраво забарвлені продукти;

в результаті реакції виділяється газ;

в результаті реакції видимих змін не спостерігається.

Запитання 7

Амфотерні сполуки - це:

варіанти відповідей

сполуки, які мають аморфну структуру;

сполуки двоїстої природи, які взаємодіють з кислотами та кислотними оксидами;

сполуки двоїстої природи,які проявляють як кислотні, так і основні властивості;

речовини, яким притаманна реакція нейтралізації

Запитання 8

Кислоти класифікують за:

варіанти відповідей

наявністю Оксигену;

наявністю Гідрогену;

основністю;

силою.

Запитання 9

Для нерозчинних основ не властиво:

варіанти відповідей

взаємодія з водою;

розкладання при нагріванні;

взаємодія з кислотами;

добування внаслідок взаємодії відповідної солі з лугом.

Запитання 10

Реакція не відбувається між:

варіанти відповідей

NaOH i ZnO;

NaOH i MgOH;

NaOH i ZnOH;

H2SO4 i ZnOH.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест