Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Солі

Додано: 13 квітня 2019
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 2270 разів
20 запитань
Запитання 1

Солі азотної кислоти:

варіанти відповідей

карбонати     

сульфіти

сульфати

нітрати

Запитання 2

Формула кухонної солі:

варіанти відповідей

NaHSO4 

NaHCO3  

NaCl

HCl

Запитання 3

Солі - це :

варіанти відповідей

речовини, що мають солоний смак

складні речовини, утворені атомами металу і кислотними залишками

складні речовини, утворені атомами Гідрогену і кислотними залишками

це речовини, гіркі на смак

Запитання 4

Серед наведених формул зазначте формули солей:

варіанти відповідей

H2S, NaCl, KOH, KNO3

CuS, FeCO3, Ca3(PO4)2, MgO

Z nS, FeSO4, NaCl, MgCl2

NH4OH, NaCl, CuO, KOH

Запитання 5

Зазначте формулу Купрум (І) нітрату:

варіанти відповідей

Cu(NO3)

Cu(OH)2

CuNO3 

CuCl2

Запитання 6

За допомогою якого реактиву можна виявити барій-катіон:

варіанти відповідей

Na2SO4

HCl  

Н2SO4

AgNO3

Запитання 7

З якими із речовин може взаємодіяти купрум (ІІ) сульфат:

варіанти відповідей

NaOH, NH4OH, Na2S, BaCl2, Ba(OH)2

NaOH, H2O, Na2S, BaCl2, NaCl

KOH, H2O, HCl, H2SO4, BaCl2

H2SO4, H2O, Ba(OH)2, BaCl2, Na2SO4

Запитання 8

За яких умов відбуваються реакції взаємодії солей з лугами:

варіанти відповідей

реагенти в розчині, один з продуктів – газувата речовина

реагенти нерозчинні, один з продуктів – газувата речовина

реагенти в розчині, один з продуктів – осад

реагенти нерозчинні, один з продуктів – осад

Запитання 9

Якими повинні бути солі-реагенти для взаємодії їх між собою:

варіанти відповідей

нерозчинна + розчинна

нерозчинна + малорозчинна

розчинна + розчинна

малорозчинна + розчинна

Запитання 10

Яка сіль потрібна людині для підтримання складу крові, а також вироблення шлункового соку:

варіанти відповідей

NaCl 

Na2CO3

HCl   

NaHCO3

Запитання 11

Рівняння реакції між Барій нітратом та Калій сульфатом:

варіанти відповідей

Ba(NO3)2 +CuSO4 = BaSO4 + Cu(NO3)2

Ba(NO3)2 + K2SO4 = BaSO4 + 2KNO3

Ba(NO3)2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaNO3

Ba(NO3)2 + CaSO4 = BaSO4 + Ca(NO3)2

Запитання 12

Правило складання назви солі:

варіанти відповідей

назва металу (змінна валентність) + оксид;

назва неметалу (змінна валентність) + оксид;

назва металу (змінна валентність) + гідроксид;

назва металу (змінна валентність) + назва кислотного залишку.

Запитання 13

Укажіть ряд формул розчинних солей:

варіанти відповідей

Ba (OH )2, NaOH, KOH, Ca (OH)2;

Fe (OH)2, Cu (OH )2, Al (OH)3;

K2S, K2SO4, K3PO4, K2SiO3;

CaO, CuO, FeO, CrO, BaO.

Запитання 14

Укажіть назву сполуки Fe2 (SO4):

варіанти відповідей

ферум (ІІІ) оксид;

ферум (ІІІ) гідроксид;

ферум (ІІ) гідроксид;

ферум (ІІІ) сульфат.

Запитання 15

Укажіть солі, які використовують у лабораторії для одержання кисню:

варіанти відповідей

KClO3;

KMnO4;

K2MnO4;

K2CO3.

Запитання 16

Укажіть ряд формул нерозчинних солей:

варіанти відповідей

Ba (OH )2, NaOH, KOH, Ca (OH )2;

Fe (OH)2, Cu (OH )2, Al (OH )3;

АgCl, BaSO4, AlPO4, CaSiO3;

CaO, CuO, FeO, CrO, BaO

Запитання 17

Рівняння реакції між Кальцій карбонатом та сульфатною кислотою:

варіанти відповідей

СaCO3 + H2SO3 = CaSO3 + CO2 + H2O

СaCO3 + H2S= CaS + CO2 + H2O

СaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + CO2 + H2O

СaSO3 + H2SO4 = CaSO4 +SO2 + H2O

Запитання 18

Вкажіть групу речовин, які взаємодіють з купрум(ІІ) хлоридом:

варіанти відповідей

Zn, AgN03, КОН; 

NaOH, HN03, MgO;

Fe(N03)3, Mg, K20;

КОН, HCl, H20.

Запитання 19

Визначте речовини А і D у схемі реакції

MgCl2 + A→ Mg3(P04)2 + D:

     

варіанти відповідей

Zn3(P04)2, ZnCl2

АlР04, АlСl3

К3Р04, КСl;

Р205, СІ2

Запитання 20

Визначте речовини А і В у схемі перетворень

CuS04 →  А →  В →  СuСl2:

варіанти відповідей

CuCl, CuO; 

Cu(OH)2, CuO;

Cu(N03)2, Cu20;

Cu, Cu(OH)2;  

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест