Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляра.

Додано: 5 грудня 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
8 запитань
Запитання 1

О - точка перетину діагоналей ромба ABCD. Через т. О проведено перпендикуляр КО до площиниромба. Виберіть прямокутний трикутник.

варіанти відповідей

ΔВОК;

ΔАКD;

ΔВDК;

ΔКСВ;

Запитання 2

До площини квадрата

ABCD, площа якого дорівнює 21см2, проведено перпендикуляр DМ завдовжки 10см. Знайдіть довжину похилої

МА.

варіанти відповідей

16 см;

11 см;

12 см;

14 см;

Запитання 3

Відрізок МВ – перпендикуляр до площини квадрата ABCD. Укажіть, користуючись рисунком, прямий кут.

варіанти відповідей

∠MAB;

∠MDA;

∠MAD;

∠MВC

Запитання 4

Відрізок НА - перпендикуляр до площини прямокутного трикутника ΔАВС (∠С = 900), зображеного на рисунку. Укажіть прямий кут.

варіанти відповідей

∠HBA;

∠CHA;

∠АВС;

∠HCB

Запитання 5

Відрізок МВ – перпендикуляр до площини квадрата ABCD.

Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

МВ >МС;

МА < МС;

МС >МD;

МА = МС.

Запитання 6

Які з наведених тверджень є правильними?

варіанти відповідей

Якщо пряма перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до її проєкції.

Якщо пряма перпендикулярна до проєкції похилої, то вона перпендикулярна і до похилої.

Якщо пряма перпендикулярна до проєкції похилої, то вона паралельна до самої похилої.

Запитання 7

З точки M до площини проведено похилу. Довжина проєкція похилої дорівнює 13 см, а кут між похилою і проєкцією дорівнює 45°. Знайдіть довжину перпендикуляра, проведеного до площини.

варіанти відповідей

12 см

15 см

13 см

163 см

Запитання 8

З точки поза площиною проведено до неї дві похилі. Довжина однієї з них дорівнює 25 см, а довжина її проекції — 15 см. Знайдіть довжину другої похилої, якщо вона утворює з площиною кут 30°.

варіанти відповідей

20 см

35 см

25 см

40 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест