Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Підготовка до ДПА

Додано: 7 травня 2019
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 238 разів
20 запитань
Запитання 1

Зображена монета присвячена історичній спадщині

варіанти відповідей

сарматів

скіфів

трипільців

греків

Запитання 2

Поштовхом до реформ княгині Ольги була

варіанти відповідей

загибель її чоловіка Ігоря

дипломатична місія до Константинополя і хрещення княгині

поява нових кочовиків на кордоні Русі – печенігів

неможливість успадковувати великокняжий стіл за жіночою лінією

Запитання 3

Картосхема відображає територію Південно-Західної Русі у 

варіанти відповідей

ІХ ст.

Х ст.

ХІ ст.

ХІІ ст.

Запитання 4

Грамота хана Золотої Орди, що видавалась князям на управління землями, мала назву

варіанти відповідей

ясир

улус

віра

ярлик

Запитання 5

Який князь відвідав столицю Золотої Орди?

варіанти відповідей

Ярослав Мудрий

Данило Галицький

Роман Мстиславич

Володимир Мономах

Запитання 6

В якому році цю людину було обрано гетьманом Війська Запорозького?

варіанти відповідей

1621 р.

1637 р.

1648 р.

1654 р.

Запитання 7

Яку назву отримали події, описані в уривку з історичного джерела:

«На Україні настала тепер лиха година. Було таке безладдя, що кожний робив, що хотів. Із заходу шарпали Україну польські війська, з півночі й від сходу — московські... а з півдня набігали турки й татари. До того ж Україна розділилася на дві частини... На Лівобережній вибрали одного гетьмана, на Правобережній — іншого...»?

варіанти відповідей

«Хмельниччина»

«Коліївщина»

«Руїна»

«Великий згін»

Запитання 8

Зображена на фото пам’ятка архітектури є прикладом міської забудови ХVІ ст. у місті

варіанти відповідей

Львові.

Києві.

Луцьку.

Чернігові.

Запитання 9

Про якого гетьмана писав відомий французький філософ XVIII ст. Франсуа Марі Вольтер: “... він вирішив повстати. Він хотів стати незалежним володарем і створити могутнє королівство з України та уламків Росії. Це була відважна людина, далекоглядна, невтомна у праці, хоч і поважного віку.”? 

варіанти відповідей
Запитання 10

У результаті прийняття Катериною ІІ «Жалуваної грамоти дворянству»

варіанти відповідей

запроваджено кріпацтво на українських землях

закріплено широкі привілеї дворянства і колишньої козацької старшини

служба дворян російському імператору стала обов’язковою

створено земства, керовані дворянами

Запитання 11

Які губернії входили до складу Малоросійського генерал-губернаторства?

варіанти відповідей

Київська, Подільська, Волинська

Катеринославська, Херсонська, Таврійська

Харківська, Чернігівська, Полтавська

Холмська, Воронезька, Бессарабська

Запитання 12

Діяльність “Товариства галицьких греко-католицьких священиків” і “Руської трійці” свідчила про

варіанти відповідей

політизацію національно-визвольного руху в Австрійській імперії.

переорієнтацію українського руху на Російську імперію.

початок національного відродження на західноукраїнських землях.

розгортання національного руху під релігійними гаслами.

Запитання 13

На фото зображені 

варіанти відповідей

лідери громадівського руху

засновники Революційної української партії

учасники руху народників в Україні

члени Кирило-Мефодіївського братства

Запитання 14

Представники якої суспільно-політичної течії українського руху на західноукраїнських землях Австро-Угорської імперії погодились на україно-австро-польське порозуміння, відоме як “нова ера”?

варіанти відповідей

москвофіли

старорусини

радикали

народовці

Запитання 15

Про кого йде мова в уривку джерела?

“Була окрасою національної сцени, зіркою в театральному просторі на зламі XIX-XX ст. Вона увійшла в історію театру як видатна українська трагедійна актриса, що в створюваних сценічних образах уособлювала символ української жінки. Обдарування її багатогранне – лірична героїня, актриса комедійного плану. Та справжня стихія актриси – трагедія, в якій вона сягала висот античної трагедії. Вона царювала також у побутових драмах з натуралістичним елементом. ЇЇ визначальними акторськими роботами вважаються трагедійні образи Олени у виставі “Глитай, або ж Паук” М.Кропивницького й Харитини в “Наймичці” І. Карпенка-Карого.”

варіанти відповідей

О. Кобилянську

С. Крушельницьку

М. Заньковецьку

Лесю Українку

Запитання 16

Українські підприємці В.Симоненко, Б.Ханенко та М.Терещенко були

варіанти відповідей

учасниками декабристського руху

відомими меценатами

діячами руху москвофілів

членами Кирило-Мефодіївського товариства.

Запитання 17

Укажіть напрями зовнішньої політики гетьмана Богдана Хмельницького в роки Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.

варіанти відповідей

включення українських земель до складу Московської держави

забезпечення визнання новоствореної держави – Гетьманщини

закріплення досягнень збройної боротьби

поділ Речі Посполитої на окремі незалежні держави

отримання королівських регалій

пошук союзників у боротьбі з Річчю Посполитою

приєднання земель Слобідської України до Гетьманщини

Запитання 18

Позначте три правильні варіанти.

Зазначте напрями діяльності громадівців у 60-х роках ХІХ ст.

варіанти відповідей

відкривати недільні та щоденні школи, працювати в них учителями

підготовка та видання українських підручників та посібників

підготовка та видання наукових досліджень з історії та етнографії України

створення мережі таємних антиурядових терористичних гуртків

поширення антиурядових листівок з революційними закликами

організація селянської революції

організація кооперативів для селян 

Запитання 19

Позначте три варіанти .

Картосхема дає змогу

варіанти відповідей

окреслити територію Антського царства. 

указати основний шлях грецької колонізації

визначити межі розселення племен трипільської культури

указати територію Боспорського царства

окреслити територію Великої Скіфії. 

указати напрямок походу перського царя Дарія І

визначити торговельний шлях «із варяг у греки».

Запитання 20

Позначте три напрямки діяльності товариства “Просвіта” у другій половині ХІХ ст. на західноукраїнських землях.

варіанти відповідей

створення бібліотек та хат-читалень

видання популярної літератури для народу українською мовою

пропаганда соціалістичних ідей шляхом “ходіння в народ”

організація кооперативів

створення мережі таємних антиурядових гуртків

поширення антиурядових листівок і літератури

терористичні акти проти вищих імперських посадовців

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест