12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Підготовка до ЗНО-2020

Додано: 23 лютого
Предмет: Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: Підготовка до ЗНО-2020
24 запитання
Запитання 1

Правильно підкреслено літеру на позначення наголошеного звука в слові


варіанти відповідей

олень

колесо

читання

випадок

Запитання 2

Частку не треба писати разом у варіанті


варіанти відповідей

не/зовсім зрозумілий

зошит не/підписано

не/всі з цим обізнані

не/забутня подорож

Запитання 3

Суфікс -ов- має прикметник, утворений від іменника


варіанти відповідей

плащ

читач

ситець

насіння

Запитання 4

Помилково вжито слово в рядкуваріанти відповідей

розв'язувати задачу

уникнути небезпеки

заказати букет квітів

перекладати болгарською


Запитання 5

Неправильно утворено форму слова у варіанті


варіанти відповідей

пане Костянтине

для всіх дослідників

восьмидесяти років

візьмімо участь

Запитання 6

 Спонукальним є речення

варіанти відповідей

Жінки втомились бути непрекрасними.

Весна прийшла, та якось несподівано!

За правду, браття, єднаймось щиро.

Шматок змелі, ти звешся Україною.

Запитання 7

Прочитайте текст і виконайте завдання

(1) Боляче буває дивитися, як падає зірка. (2) Як/би хотілося запримітити, звідки вона зірвалася й куди мала б упасти спіткнувшись на рівному місці. (3) Дивишся у високий морок, де щойно був залишений слід. (4) Дивишся, вражений, сподіваючись, що не вмерла зірка, що спалахне вона в іншому місці. (5) Про/те ні, не спалахнула. (6) А потім не встигаєш помічати, де й котра зірка зірвалася, полетіла до/низу. (7) Що їх манить туди? (8) Що жене їх стрімкими табунами? (9) Яка непереможна сила старої землі? (10) Чи не та сама сила, що пробуджує в мене любов до неї, що все тримає на цьому світі? (11) Оглянься! (12) Прожиті твої дні летять слідом за тобою, що/миті згасаючи в темряві минулого...

      Фразеологізмом є вислів


варіанти відповідей

на рівному місці

високий морок

не вмерла зірка

темрява минулого

Запитання 8

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

(1) Боляче буває дивитися, як падає зірка. (2) Як/би хотілося запримітити, звідки вона зірвалася й куди мала б упасти спіткнувшись на рівному місці. (3) Дивишся у високий морок, де щойно був залишений слід. (4) Дивишся, вражений, сподіваючись, що не вмерла зірка, що спалахне вона в іншому місці. (5) Про/те ні, не спалахнула. (6) А потім не встигаєш помічати, де й котра зірка зірвалася, полетіла до/низу. (7) Що їх манить туди? (8) Що жене їх стрімкими табунами? (9) Яка непереможна сила старої землі? (10) Чи не та сама сила, що пробуджує в мене любов до неї, що все тримає на цьому світі? (11) Оглянься! (12) Прожиті твої дні летять слідом за тобою, що/миті згасаючи в темряві минулого...

Окремо в цьому тексті треба писати

варіанти відповідей

як/би

про/те

до/низу

що/миті

Запитання 9

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

(1) Боляче буває дивитися, як падає зірка. (2) Як/би хотілося запримітити, звідки вона зірвалася й куди мала б упасти спіткнувшись на рівному місці. (3) Дивишся у високий морок, де щойно був залишений слід. (4) Дивишся, вражений, сподіваючись, що не вмерла зірка, що спалахне вона в іншому місці. (5) Про/те ні, не спалахнула. (6) А потім не встигаєш помічати, де й котра зірка зірвалася, полетіла до/низу. (7) Що їх манить туди? (8) Що жене їх стрімкими табунами? (9) Яка непереможна сила старої землі? (10) Чи не та сама сила, що пробуджує в мене любов до неї, що все тримає на цьому світі? (11) Оглянься! (12) Прожиті твої дні летять слідом за тобою, що/миті згасаючи в темряві минулого...

Простим реченням з відокремленою обставиною є

варіанти відповідей

друге

четверте

шосте

дванадцяте

Запитання 10

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

(1) Боляче буває дивитися, як падає зірка. (2) Як/би хотілося запримітити, звідки вона зірвалася й куди мала б упасти спіткнувшись на рівному місці. (3) Дивишся у високий морок, де щойно був залишений слід. (4) Дивишся, вражений, сподіваючись, що не вмерла зірка, що спалахне вона в іншому місці. (5) Про/те ні, не спалахнула. (6) А потім не встигаєш помічати, де й котра зірка зірвалася, полетіла до/низу. (7) Що їх манить туди? (8) Що жене їх стрімкими табунами? (9) Яка непереможна сила старої землі? (10) Чи не та сама сила, що пробуджує в мене любов до неї, що все тримає на цьому світі? (11) Оглянься! (12) Прожиті твої дні летять слідом за тобою, що/миті згасаючи в темряві минулого...

Пунктуаційну помилку допущено в реченні


варіанти відповідей

другому

четвертому

десятому

дванадцятому

Запитання 11

 Виділене слово вжито в невластивому йому значенні в реченні

варіанти відповідей

Словник являється надійним джерелом інформації.

Камера схову розташована на першому поверсі.

Ялту вважають одним з найкращих курортів.

Директор банку перебуває за кордоном.

У санаторії є кілька басейнів з морською водою.

Запитання 12

 Спрощення у групах приголосних на місці пропуску позначається на письмі в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

блис..нути, улес..ливий, очис..ний, реміс..ник

проїз..ний, хрус..нути, балас..ний, віс..ник

доблес..ний, якіс..ний, хрес..ний, випус..ний

безшелес..но, гіган..ський, виїз..ний, облас..ний

корис..ний, заздріс..но, хворос..няк, тріс..нути

Запитання 13

 Однакові звуки позначають букви, які підкреслено у всіх словах рядка


варіанти відповідей

боєць, вищість, зробиться

озброєння, близький, дзвінок

євробачення, гущавінь, осяяння

подвоєння, надзвуковий, дзвінко

нігті, хижий, хмарність

Запитання 14

 Без апострофа треба писати всі слова в рядку


варіанти відповідей

верб..я, кур..йозний, тьм..яний

моркв..яний, розз..явити, цв..яшок

дзв..якнути, ін..єкція, різдв..яний

двох..ярусний, різьб..яр, Лук..янович

духм..яний, присв..ята, прим..ятий

Запитання 15

  Літеру и треба писати на місці обох пропусків у рядку

варіанти відповідей

Пр..дніпровська залізниця, пр..вабливі ціни

пр..зупинити виробництво, пр..чудовий зразок

пр..бічники реформ, пр..зирливе ставлення

виконати пр..погано, подарунковий пр..мірник

кадрове пр..значення, пр..звище секретаря

Запитання 16

Подвоєне нн треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка


варіанти відповідей

бездога..ий, страше..ий, студе..ий

свяще..ий, довгожда..ий, безіме..ий

невблага..ий, орли..ий, ешело..ий

незбагне..ий, моното..ий, безці..ий

леви..ий, електро..ий, благослове..ий

Запитання 17

 Закінчення -е (-є) у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку


варіанти відповідей

друг, Григорій, пісня, Київ

земля, Зоя, директор, подруга

художниця, козак, Степан, мрія

Надія, школяр, добродій, Віктор

хлопець, Іван, площа, товариш


Запитання 18

Граматичну помилку допущено в рядку


варіанти відповідей

яскравіші декорації

краща інсценізація

найвиразніший монолог

якнайкраща постановка

щонайсучасне трактування

Запитання 19

Правильну відмінкову форму числівника сто вісімдесят сім наведено у рядку


варіанти відповідей

Р.в. ста вісімдесяти семи

Д.в. сто вісімдесяти семи

З.в. ста вісімдесят сім

О.в. ста вісімдесятьма сіма

М.в. (у) сто вісімдесяти семи

Запитання 20

Вставне слово, що вказує на послідовність і зв'язок думок, ужито в реченні 

варіанти відповідей

Отже, сполучники поділяємо на сурядні й підрядні.

Кожна наукова теза, безперечно, вимагає доказів.

Такі експерименти, очевидно, необхідно продовжувати.

Зміст цього поняття, на мою думку, треба уточнити.

Розв'язати проблему допоміг би, мабуть, такий експеримент.

Запитання 21

Двокрапку треба поставити в складному безсполучниковому реченні (розділові знаки пропущено)

варіанти відповідей

Здобули волю відшукали долю.

Посієш впору збереш зерна гору.

Гаї шумлять я слухаю хмарки біжать милуюся.

Повіяв вітер по долині пішла дібровою луна.

Знаю одне мені вистачить сил подолать перешкоди

Запитання 22

 Складнопідрядне речення з підрядним умови утвориться, якщо до частини "У неділю ми обов'яково поїдемо до Києва..." додати

варіанти відповідей

незважаючи на люті морози.

якщо купимо квитки на потяг.

бо вже скучили за рідним містом.

так що неодмінно відвідаємо Лавру.

щоб краще дізнатися історію столиці.

Запитання 23

 Прочитайте фрагмент учнівського твору, у якому пропущено окремі слова.

Невдовзі Сергій з … виїхали на заміську трасу. До … залишалося два …. Хлопці провели в дорозі майже добу, але це аж ніяк не робило менш … їхню подорож.

Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

варіанти відповідей

Ігором, Львову, кілометра, цікавою

Ігорем, Львова, кілометри, цікавою

Ігорем, Львова, кілометри, цікавішою

Ігорем, Львову, кілометра, цікавою

Ігором, Львову, кілометри, цікавішою

Запитання 24

 З'ясуйте синтаксичну роль виділеного слова

Ніколи не треба забувати про своє призначення й  завжди пам'ятати, що митці покликані народом для того, аби показувати світові насамперед, що життя прекрасне, що само по собі воно є найбільшим і найвеличнішим з усіх мистецьких благ.

варіанти відповідей

обставина

підмет

означення

іменна частина присудка

додаток

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест