5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Підсумкова контрольна робота

Додано: 18 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 16 разів
9 запитань
Запитання 1

Скільки площин можна провести в просторі через пряму і точку, що їй не належить?

варіанти відповідей

Тільки одну

Безліч

Одну або дві

Одну або безліч

Запитання 2

Точка М не належить площині прямокутника ABCD. Яким є взаємне розміщення прямих МD і ВС?

варіанти відповідей

Паралельні

Перетинаються, але не перпендикулярні

Мимобіжні

Перетинаються і перпендикулярні

Запитання 3

Діагоналі ромба паралельні площині α. Яким є взаємне розміщення площини ромба і площини α?

варіанти відповідей

Паралельні

Перетинаються, але не перпендикулярні

Перпендикулярні

Визначити неможливо

Запитання 4

Пряма МВ перпендикулярна до сторін АВ і ВС різностороннього трикутника АВС, ВК - висота, BN - бісектриса трикутника АВС. Який із наведених трикутників не є прямокутним?

варіанти відповідей

Δ BNM

Δ MNC

Δ CKM

Δ AMK

Запитання 5

Ребро куба ABCDA1B1C1D1 дорівнює а. Знайдіть відстань між прямими СС1 і В1D1.

варіанти відповідей

а

а√2

а√2

а2

Запитання 6

Точка М рівновіддалена від усіх сторін квадрата АВCD зі стороною 2 см, точка К - середина сторони DC, пряма МК утворює з площиною квадрата кут 45⁰. Яка з наведених величин дорівнює 1 см?

варіанти відповідей

Відстань від точки М до площини АВС

Відстань від точки М до точки А

Відстань від точки М до точки К

Вістань від точки М до прямої АD

Запитання 7

Точка S рівновіддалена від сторін правильного трикутника і віддалена від площини трикутника АВС на відстань 6 см. Знайдіть відстань від точки S до сторін трикутника, якщо сторона трикутник дорівнює 12 см.

варіанти відповідей

√108 см

12 см

√3 см

4√3 см

Запитання 8

Знайдіть координати точки С, розташованої на осі Oz і рівновіддаленої від точок А(3; 1; 3) та В(1; -4; 0)

варіанти відповідей

С (6; 6; 0)

С (0;0;-6)

С (0; 0; 6)

С (6; 6; -6)

Запитання 9

Вершини трикутника АВС розміщені в точках А (2;1; 3),

В (2; 1; 5), С (0; 1; 1). Визначте:

1) довжину медіани АМ;

2) скалярний добуток векторів АВ і АС;

3) кут ВАС

варіанти відповідей

1) 2 см;

2) -4;

3) π4

1) 2 см;

2) -4;

3) 4

1) √2 см;

2) -4;

3) π4


1) √2 см;

2) -4;

3) 4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест