Підсумкова контрольна робота І семестр

Додано: 18 грудня 2023
Предмет: Біологія, 10 клас
18 запитань
Запитання 1

Назвіть біологічні системи, які перебувають на неклітинному рівні організації: 

варіанти відповідей

кишкова паличка

 амеба протей

археї

 віруси

Запитання 2

На рисунку зображено три біологічних об`єкти, позначені цифрами. Проаналізуйте твердження щодо їхніх фрівнів організації та назвіть вірні.

І. об`єкти 1 та 2 перебувають на різних рівнях організації

ІІ. об`єкт 2 порвняно з об`єктом 3 перебуває на вищому рівні організації.

варіанти відповідей


  правильне лише ІІ

 

 обидва правильні

немає правильних

 

Запитання 3

Проаналізуйте рисунок. Укажіть всі правильні твердження стосовно рівнів організації зображених об`єктів:

І. об`єкти 1 та 2 знаходяться на одному рівні організації живої природи;

ІІ. об`єкт 3 займає нижчий рівень організації порівняно з об`єктами 1 та 2;

ІІІ. об`єкти 4 і 5 можна водночас розглядати на двох різних рівнях організації живого.

варіанти відповідей

правильні І та ІІІ

 правильні І та ІІ

 правильні ІІ та ІІІ

 правильні І, ІІ та ІІІ

Запитання 4

Домен Еукаріоти включає....

варіанти відповідей

 бактерії, гриби, рослини, тварини  

гриби, бактерії, віруси

 

  гриби, рослини, тварини

 

бактерії, віруси

Запитання 5

Чим еукаріоти відрізняються від прокаріотів... ?


варіанти відповідей

 їхні клітини містять рибосоми

 містять ядро

  їхні клітини мають зовнішню мембрану

  не містять рибосом

Запитання 6

Оберіть фундаментальні властивості живого (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

 Схильність до певних потреб

  Клітинна будова

 Здатність до самовідтворення

 Вміння розмовляти

 Вміння висловлювати своі бажання

Здатність до саморегулювання

Запитання 7

Найменшою таксономічною одиницею у тварин є ...

варіанти відповідей

тип

 клас

родина

  вид

Запитання 8

Критерій виду, де розглядається будова організму, тканин, органів, систем органів, називається

варіанти відповідей

цитологічний

фізіологічний

   екологічний

 морфологічний

Запитання 9

Вкажіть правильну послідовність таксонів у класифікації Зелених рослин:варіанти відповідей

Родина- Вид - Рід - Порядок - Клас - Відділ - Царство - Домен 

 Вид - Рід - Родина - Порядок - Клас - Відділ - Царство - Домен

   Рід - Вид - Родина - Клас - Порядок - Відділ - Царство - Домен

   Вид - Рід - Родина - Ряд - Клас - Тип - Царство - Домен

Запитання 10

Вода має полярну молекулу і цим визначається її функція:

варіанти відповідей

забезпечує життя у водоймах

запобігає перегріванню

 вода – розчинник

Запитання 11

Білкові сполуки, які прискорюють перебіг біохімічних процесів, - це:

варіанти відповідей

Ферменти

 Вітаміни

 Гормони

 Фітонциди

Запитання 12

Скільки і яких вільних нуклеотидів буде потрібно для реплікації молекули ДНК, в якій гуанінових нуклеотидів 700, а аденінових - 400? 

варіанти відповідей

700 цитозинових і 400 тимінових

 700 тимінових і 400 цитозинових

 900 цитозінових і 300 тимінових

Запитання 13

Як називається властивість генетичного коду кодувати одну амінокислоту декількома триплетами нуклеотидів?

варіанти відповідей

триплетністю 

  трансляцією

універсальністю

виродженістю

Запитання 14

Білкова молекула складається з 104 амінокислот. Скільки буде містити нуклеотидів відповідний фрагмент ДНК, що кодує даний білок?

варіанти відповідей

104 

  208

 312

 624

Запитання 15

Код є єдиним для всіх живих організмів – від бактерій   до людини. Яка це властивість генетичного коду:

варіанти відповідей

трипленість

 виродженість

 однозначність

уніівверсалльність

Запитання 16

Які організми називають автотрофами?

варіанти відповідей

синтезують органічні речовини з неорганічних

 використовують енергію готових органічних речовин

  мають змішаний тип живлення

  всі відповіді вірні

Запитання 17

Енергія, яка виділяється під час клітинного дихання запасається в молекулах .....

варіанти відповідей

Білка

АТФ

ДНК

РНК

Запитання 18

Під час повного розщеплення молекули глюкози утворюються .....

варіанти відповідей

вода

  кисень

  36 молекул АТФ

 2 молекули АТФ

38 молекул АТФ

молочна кислота

СО2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест