24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Підсумкова контрольна робота з геометрії 10 клас

Додано: 13 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 411 разів
12 запитань
Запитання 1

Дві прямі, що лежать в одній площині і не перетинаються, називаються …

варіанти відповідей

Мимобіжними.

Паралельними

Перпендикулярними

Запитання 2

Пряма і площина паралельні, якщо ця пряма …

варіанти відповідей

. Паралельна деякій прямій, що лежить у цій площині
Паралельна кожній прямій, що лежить у цій площині


Перетинає дану площину


Перпендикулярна до деякої прямої, що лежить у цій площині

Запитання 3

Якщо площина проходить через пряму, перпендикулярну до іншої площини, то ці площини …


варіанти відповідей

Перетинаються

Перпендикулярні

Паралельні. 

Запитання 4

Виберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 5

Знайти модуль вектора 

варіанти відповідей

3

5

6

12

4

Запитання 6

Знайти скалярний добуток векторів 

варіанти відповідей

3

5

12

4

6

Запитання 7

З точки до площини проведено перпендикуляр і похилу, довжини яких відповідно дорівнюють 5 і 13. Знайти довжину проекції похилої на площину.

варіанти відповідей

3

5

12

4

6

Запитання 8

Знайти відстань між точками 

варіанти відповідей

3

5

12

4

6

Запитання 9

Точка S знаходиться на відстані 10 см від вершин рівностороннього трикутника АВС. Обчислити відстань від точки S до площини трикутника, якщо сторона трикутника дорівнює 8√3 см.


варіанти відповідей

3

5

12

4

6

Запитання 10

Через вершину В прямокутника ABCD проведено пряму BS, перпендикулярну до його площини. Відстані від точки S до решти вершин дорівнюють 9см, 10см, 13см. Знайти довжину відрізка SB.варіанти відповідей

2√3

3√3

4√3

8

Запитання 11

1.   Дано куб АВСDA1B1C1D1. Укажіть градусну міру кута між прямою СD1 та площиною АDD1.

варіанти відповідей

300

450

600

900

Запитання 12

Знайдіть площу ортогональної проекції ромба АВСD на площину α якщо сторона АD ромба належить площині α, сторона ромба дорівнюють 2√3см, кут ромба - 60°, а кут між площиною ромба і площиною α дорівнює 30°.

варіанти відповідей

6

9

12

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест