Підсумкова контрольна робота з геометрії

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
9 запитань
Запитання 1

Точка А лежить на прямій . Скільки прямих, перпендикулярних до даної прямої, можна провести через дану точку А ?

варіанти відповідей

одну

дві

безліч

жодної

Запитання 2

Яка з геометричних фігур не може бути паралельною проекцією прямокутника?

варіанти відповідей

ромб

паралелограм

трапеція

відрізок

Запитання 3

Яка з точок належить осі ординат?

варіанти відповідей

А(0;8;3)

В(0;-8;0)

С(9;0;5)

К(0;0;6)

Запитання 4

Знайдіть довжину відрізка з кінцями у точках А(-5;3;1) і В(-1;4;9)

варіанти відповідей

9

7

8

10

Запитання 5

Дано три точки А,В,С. Скільки площин можна провести через ці точки, якщо АВ=5 см; ВС=6 см; АС=7 см?

варіанти відповідей

одну

дві

безліч

жодної

Запитання 6

Яке взаємне розміщення векторів ВС і АD , якщо

А(2;0;1), В(6;-2;-3), С(5;-5;-4),D(5;9;4).

варіанти відповідей

колінеарні

перпндикулярні

не можливо визначити

Запитання 7

З деякої точки простору проведено до площини дві похилі. Проекція одної з них  6 см і утворює з площиною кут 45°. Знайдіть довжину іншої похилої, якщо її проекція на площину дорівнює 8 см.

 

варіанти відповідей

8√2 см

6√2 см

10 см

4√2 см

Запитання 8

Площина α паралельна стороні ВС ⊿АВС та перетинає сторону АВ   у точці В1, а сторону АС − у точці С1 . Знайдіть довжину сторони С1В1, якщо СА = 9 см, ВС = 6 см, СС1 = 3 см.

 

варіанти відповідей

3 см

2 см

4,5 см

4 см

Запитання 9

Через вершину D прямокутника АВСDпроведено пряму DК, перпендикулярну до його площини. АК=15 см, СК= 20 см, ВК= 24 см. Знайти площу трикутника КDА.

варіанти відповідей

28√11 см

14√11 см

21√39 см

42 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест