Підсумкова робота з геометрії

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 112 разів
9 запитань
Запитання 1

Точка М не належить площині β. Скільки можна провести прямих, перпендикулярних до площини β, що проходять через точку М.

варіанти відповідей

Безліч

Дві

Одну

Жодної

Запитання 2

Яка з геометричних фігур не може бути паралельною проекцією паралелограма?

варіанти відповідей

ромб

прямокутник

трапеція

відрізок

Запитання 3

 

Яка з точок належить осі аплікат?

варіанти відповідей

С(0;-7;0)

М(8;0;1)

Т(0;0;-1)

А(5;0;0)

Запитання 4

Знайдіть відстань між точками М(2;-3;6) і К(1;-1;4).

варіанти відповідей

3

√20

4

√8

Запитання 5

Яке взаємне розміщення векторів АС і ВД на площині, якщо А(2;1;-8), В(1;-5;0), С(8;1;-4), Д(9;7;-12)

варіанти відповідей

Паралельні

Лежать на одній прямій.

Перпендикулярні

Визначити неможливо

Запитання 6

Дано три точки А, В, С. Скільки площин можна провести через ці точки, якщо АВ=ВС=1см, АС=2см?

варіанти відповідей

одну

дві

жодної

безліч

Запитання 7

З деякої точки простору проведено до площини дві похилі. Одна із них дорівнює 16 см і утворює з площиною кут 30°. Знайдіть довжину іншої похилої, якщо її проекція на площину дорівнює 6 см.

 

варіанти відповідей

10 см

12см

12√3см

10√3см

Запитання 8

Площина α перетинає сторону АВ  ⊿АВС у точці М, а сторону АС у точці Р і паралельна стороні ВСЗнайдіть довжину сторони ВС, якщо АМ = 6 см, ВМ = 9 см, МР = 4 см.

варіанти відповідей

10 см

2 см

15 см

8 см

Запитання 9

Через вершину В прямокутника ABCD проведено пряму ВМ, перпендикулярну до його площини.

МА=6 см,МС=7 см,МD=9 см. Знайдіть площу прямокутника ABCD.

варіанти відповідей

12 см2

8√3см2

12√2 см2

12√10 см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест