Підсумковий контроль знань №5 з геометрії_10 клас

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 97 разів
12 запитань
Запитання 1

Шість точок не лежать в одній площині.Яке найбільше число цих точок може лежати на одній прямій?

варіанти відповідей

дві

три

чотири

п'ять

шість

Запитання 2

Яка з наведених фігур не може бкти паралельною проекцією прямокутної трапеції?

варіанти відповідей

трапеція з тупим кутом при більшій основі

прямокутна трапеція

рівнобічна трапеція

відрізок

паралелограм

Запитання 3

Площини α і β перетинаються по прямій a під кутом 60⁰. Точка А належить площині α. Довжина відрізка АМ є відстанню від точки А до площини β, а довжина відрізка АК-відстанню від точки А до прямої а. Знайти доввжину відрізка АК, якщо АМ=√3.

варіанти відповідей

2

1

√3/2

√3

3

Запитання 4

Точка А віддалена від площини на відстань 6√3 см. Обчислити довжину проекції похилої, проведеної з цієї точки під кутом 60⁰ до площини.

варіанти відповідей

18 см

3√3 см

3 см

2√3 см

6 см

Запитання 5

З вершини А квадрата АВСД до його площини проведено перпендикуляр АК завдовжки 6 см. Знайти відстань від точки К до вершини С квадрата, якщо його сторона дорівнює 4√2 см.

варіанти відповідей

9 см

10,5 см

17 см

14 см

10 см

Запитання 6

Відрізок завдовжки 10 м перетинає площину, його кінці розміщені на відстані 2 м і 3 м від площини. Знайти кут між даним відрізком і площиною.

варіанти відповідей

30⁰

45⁰

60⁰

arcsin 2/3

arccos 2/5

Запитання 7

Дано куб АВСДА1В1С1Д1 (АВСД -нижня грань). До кожного початку речення (1-4) доберіть його закінчення ( А-Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

Початок речення : 1) Пряма СВ... 2) Пряма СД1... 3) Пряма АС... 4) Пряма А1В... Закінчення речення : А) паралельна площині АА1В1В. Б) перпендикулярна площині АА1В1В. В) належить площині АА1В1В. Г) має з площиною АА1В1В лише дві спільні точки. Д) утворює з площиною АА1В1В кут 45⁰.

варіанти відповідей

4-В

2-В

1-Б

3-А

4-Г

1-В

3-Д

2-А

Запитання 8

Установити відповідність між кількостями точок, які не лежать в одній площині (1-4) та найбільшою з них кількістю точок ( А-Д), які можуть лежати на одній прямій. 1. 6 2. 8 3. 12 4. 20 А) 6 Б) 4 В) 16 Г) 10 Д) 18

варіанти відповідей

4-Д

2-Г

1-Б

4-А

2-А

3-Г

3-Б

1-Г

Запитання 9

Установити відповідність між кутами нахилу (1-4) відрізка завдовжки 10 см до площини та довжиною його проекції на площину (А-Д). 1.30⁰ 2. 45⁰ 3. 60⁰ 4. 0⁰ А) 5 см Б) 5√3 см В) 5√2 см Г) 0 см Д) 10 см

варіанти відповідей

3-Б

3-А

2-Г

2-В

4-В

4-Д

1-Б

1-В

Запитання 10

З точки А до площини проведено дві похілі АВ=30 і АС= 40. Знайти: 1) довжину проекції меншої похилої; 2) відстань від точки А до площини, якщо проекції похилих відносяться як 9:16. Відповідь запишіть десятковим дробом.

варіанти відповідей

1,8 ; 2,4

18,0; 2,4

1,8 ; 24,0

18,0; 24,0

Запитання 11

З точки В, яка розміщена від площини на відстані 1, проведено дві похілі, які утворюють із площиною кути 45⁰, а між собою - кут 60⁰. Знайти квадрат відстані між кінцями похилих.

варіанти відповідей

1,21

2,25

2,0

1,69

Запитання 12

Дано: a̅( 4;-2; -4), b̅( 6;-3;2). Обчислити: (2a̅-3b̅)(a̅-2b̅).

варіанти відповідей

122,0

212,0

102,0

201,2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест