29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Підсумкова контрольна робота з хімії. Гуманітарний профіль.

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
11 запитань
Запитання 1

Виберіть рядок, в якому всі елементи-- органогени:

варіанти відповідей

C, H, N, O

 C, N, O, Sі

C, H, He, N

C, O, S, Pb

Запитання 2

Укажіть, які функціональні групи входять до складу амінокислот:

варіанти відповідей

-OH, -SH

-NH2, -COOH

-NH2, -OH

-СН3, -СООН

Запитання 3

Ознакою ксантопротеїнової реакції є:

варіанти відповідей

поява фіолетового забарвлення при дії на білок розчину лугу та купрум(ІІ) сульфату

  поява жовтого забарвлення при дії на білок концентрованої нітратної кислоти

випадання темно-бурого осаду внаслідок дії на білок плюмбум(ІІ) ацетату в лужному середовищі

поява малинового забарвлення під час дії на білок фенолфталеїну

Запитання 4

 Продуктами гідролізу жирів є:

варіанти відповідей

Етанол

Гліцерол

Вищі карбонові кислоти

Амінокислоти

Запитання 5

До природнихних волокон належать:

варіанти відповідей

Бавовна

Вовна

 Капрон

Ацетатне волокно

Запитання 6

 Укажіть формулу гліцеролу: 

варіанти відповідей

 СН3—О—СН3

 СН3СООН

СН2ОН—СНОН—СН2ОН

С2Н5ОН

Запитання 7

Укажіть групу атомів, що становлять гомологічну різницю:

варіанти відповідей

CH3

(CH)2

CH2

CH4

Запитання 8

 Проаналізуйте твердження й оберіть правильний варіант відповіді: Твердження 1. Унаслідок денатурації в молекулах білків руйнуються всі структури, окрім первинної.

Твердження 2. Ароматичні аміни відрізняються від насичених амінів наявністю бензенового кільця.


варіанти відповідей

правильне лише твердження 1

правильні обидва твердження

правильне лише твердження 2

неправильні обидва твердження

Запитання 9

Продуктом яких хімічних реакцій є Карбон (ІV) оксид?

варіанти відповідей

СаСО3 + СН3СООН →

Nа + С2Н5ОН →

СН3СООН + С2Н5ОН →

С6Н12О6 + O2

Запитання 10

 Виберіть формули речовин- міжкласових ізомерів, якщо їх відносна молекулярна маса становить 46 г/моль 

варіанти відповідей

СН3ОН

НСООН

СН3-NH2

С2Н6О

Запитання 11

 Який об'єм вуглекислого газу виділиться внаслідок спиртового бродіння глюкози масою 360 грамів?

варіанти відповідей

22,4 л

44,8 г

67,2 л

89,6 л

44,8 л

22,4 г

89,6 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест