28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Підсумкова контрольна з геометрії 10 клас.

Додано: 18 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 201 раз
14 запитань
Запитання 1

Скільки площин можна провести через пряму і точку, що їй не належить?

варіанти відповідей

Одну

Безліч

Одну або дві

Одну, або безліч

Запитання 2

Діагоналі квадрата паралельні площині α. Як розташовані площина α і площина квадрата?

варіанти відповідей

Паралельні

Перпендикулярні

Перетинаються, але не перпендикулярні

Визначити неможливо

Запитання 3

Точка М є серединою відрізка РС. Знайти координати точки Р, якщо М(-1;3;2),С(2;-3;0)

варіанти відповідей

Р (0;3;4)

Р (-4;9;4)

Р (-3;6;2)

Р(0;-3;4)

Запитання 4

Знайти суму векторів ā (-5;2;-7) і ē ( 6 ;5;2)

варіанти відповідей

(1;5;-7)

(1;-7;-5)

(-1;5;-7)

(1;7;-5)

Запитання 5

Яка з геометричних фігур не може бути паралельною проекцією паралелограма?

варіанти відповідей

Ромб

Трапеція

Прямокутник

Відрізок

Запитання 6

Точка А віддалена від площини α на 12 см. З цією точки проведено до площини α похилу АВ завдовжки 13 см. Знайдіть довжину проекції похилої АВ на площину α.

варіанти відповідей

5 см

6 см

1см

√3 см.

Запитання 7

Дано трикутник АВС. Знайти ∠А ,якщо В(4;-2;-1), А(2;-2;-3) і С(2;2;1).

варіанти відповідей

30⁰

60⁰

45⁰

120⁰

Запитання 8

Площина α перетинає сторону АВ трикутника АВС у т. М, а сторону АС у т. Р і паралельна стороні ВС. Знайдіть довжину сторониВС, якщо АМ=6см, ВМ= 9 см, МП = 4 см.

варіанти відповідей

10 см

6 см

12 см

18 см

Запитання 9

Вкажіть координати векторів а і в, якщо вони перпендикулярні.

варіанти відповідей

 а (-2;1;-3) і в (-4;2;-6)


а (2;1;-2) і в (-4;6;-1)

 а (2;-1;2) і в (-4;6;1)


а (4;3;-1) і в (-3;6;3)

Запитання 10

Яка з точок М(0;3;0), Р(1;0;1) ,С(0;0;2) К(-3;0;0) належить осі аплікат?

варіанти відповідей

М(0;3;0)

Р (1;0;1)

С(0;0;2)

К(3;0;0)

Запитання 11

Яка з точок симетрична точці А(-3; 4; 1) відносно площини ХУ?

варіанти відповідей

С(3;4;1)

М(-3;-4;1)

В(3;-4;1)

К(-3;4;-1)

Запитання 12

Точка А рівновіддалена від усіх вершин рівностороннього трикутника, площа якого дорівнює 9√3/4 см2. Відстань від точки А до площини трикутника становить 1 см. Знайдіть відстань від точки А до вершин трикутника.

варіанти відповідей

2 см

4 см

√10

5 см

Запитання 13

Трикутник АВС прямокутний, кут В = 90 ⁰ , MO перпендикулярно (АВС), АО=ОС, Визначте відстань від точки М до прямоъ АВ, якщо МО = 3 см, ВС = 8 см

варіанти відповідей

√73 см

5 см

25 см

4 см

Запитання 14

Дано вектор а̅ (-3; 0; 4) . Знайдіть модуль вектора с̅ , якщо с̅= -2а̅

варіанти відповідей

10

5

8

12

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест