5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Підсумкова контрольна робота (Геометрія 10 клас)

Додано: 18 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 133 рази
8 запитань
Запитання 1

Знайти суму векторів ā (-5;2;-7) і ē ( 6 ;5;2)

варіанти відповідей

(1;5;-7)

 (-1;5;-7)

 (1;-7;-5)

 (1;7;-5)

(-11;-3;-9)

Запитання 2

Яка з геометричних фігур не може бути паралельною проекцією паралелограма?варіанти відповідей

ромб

прямокутник

трапеція  

відрізок

Запитання 3

Точка А віддалена від площини α на 12 см. З цією точки проведено до площини α похилу АВ завдовжки 13 см. Знайдіть довжину проекції похилої АВ на площину α.


варіанти відповідей

5 см

1 см   

6 см

√3 см

Запитання 4

Вкажіть координати векторів а і в, якщо вони перпендикулярні.

варіанти відповідей

а (-2;1;-3) і в (-4;2;-6)

а (2;1;-2) і в (-4;6;-1)

а (2;-1;2) і в (-4;6;1)

а (4;3;-1) і в (-3;6;3)

Запитання 5

Знайдіть відстань між точками М(2;-3;6) і К(1;-1;4).


варіанти відповідей

3

3√3

9

2√3

Запитання 6

З деякої точки простору проведено до площини дві похилі. Одна із них дорівнює 24 см і утворює з площиною кут 30°. Знайдіть довжину іншої похилої, якщо її проекція на площину дорівнює 5см.


варіанти відповідей

1 см

3 см

15 см

13 см

Запитання 7

Точка S розташована на відстані 6 см від кожної з вершин прямокутника АВСD і від­далена від його площини на 4 см. Знайдіть сторони прямокутника, якщо одна з них удвічі більша за другу.


варіанти відповідей

5 см; 10 см

3 см;6 см

4 см; 8 см

6 см; 12 см

Запитання 8

Дано трикутник АВС. Знайти ∠А ,якщо В(4;-2;-1), А(2;-2;-3) і С(2;2;1).

 

варіанти відповідей

30º

45º

60º

120º

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест