29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Перпендикулярність площин. Відстані та кути у просторі

Додано: 18 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 108 разів
12 запитань
Запитання 1

Пряма а перпендикулярна до площини α і паралельна площині β. Яке взаємне розміщення площин α і β?

варіанти відповідей

Паралельні

Перпендикулярні

Перетинаються під якимось кутом

З'ясувати неможливо

Запитання 2

Ребро куба ABCDA₁B₁C₁D₁ дорівнює a. Знайти відстань між прямими AA₁ і BD.


варіанти відповідей

a/2

1/√2

√2 /2

a /√2

Запитання 3

Яку найбільшу кількість попарно перпендикулярних площин можна розмістити в просторі?

варіанти відповідей

Чотири  

Безліч     

П’ять  

Дві    

Три  

Запитання 4

Скільки прямих проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної площини?

варіанти відповідей

Безліч

Одна 

Жодної 

Відповідь залежить від розміщення точки   

Дві

Запитання 5

Якщо одна з двох площин проходить через пряму, перпендикулярну до другої площини, то ці площини...

варіанти відповідей

Паралельні     

Перпендикулярні   

Перетинаються під кутом 60о

Перетинаються, але не перпендикулярні

неможливо визначити

Запитання 6

Дано куб ABCDA1B1C1D1. Знайти кут між BD і B1C.

варіанти відповідей

450

600

300

900

Запитання 7

Дано квадрат ABCD, SC ⊥ CD, SC ⊥ BC.

Яке з тверджень є НЕПРАВИЛЬНИМ?


420239_1589224635.jpg

варіанти відповідей

(SCD) ⊥ (ADC)

(SAC) ⊥ (ABC)

(SCB) ⊥ (BCD)

(SAD) ⊥ (ACD)

Запитання 8

Відрізок АВ не перетинає площину α. Точки А і В віддалені від даної площини на 8 см і 6 см відповідно. Чому дорівнює відстань від середини відрізка АВ до площини α ?

варіанти відповідей

1 см

2 см

7 см

14 см

інша відповідь

Запитання 9

Із точки А до площини проведено перпендикуляр і похилу, довжина якої 20 см. Кут між похилою і площиною 600. Знайдіть довжину перпендикуляра.

варіанти відповідей

10 см

10√2 см

10√3 см

√20 см

Запитання 10

Дві площини перетинаються під кутом 30°. Точка М лежить в одній площині і віддалена від лінії перетину на 8 см. Знайдіть відстань від точки М до другої площини.

варіанти відповідей

4 см

4√3 см

4√2 см

8 см

6 см

Запитання 11

ABCDA1B1C1D1 - куб. Знайдіть кут між прямими АА1 і В1С1.

варіанти відповідей

30°

45°

60°

90°

Запитання 12

Із вершини В рівнобедреного трикутника АВС (АВ=ВС) до його площини проведено перпендикуляр ВМ, точка К середина сторони АС. Чому дорівнює довжина відрізка МК, якщо МС=20см, кут СМК=60°


варіанти відповідей

20 см

12 см

23 √3 см

10 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест