29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

підсумкова контрольна з геометрії

Додано: 18 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 298 разів
12 запитань
Запитання 1

Знайти суму векторів ā (-5;2;-7) і ē ( 6 ;5;2)

варіанти відповідей

(1;5;-7)

 (-1;5;-7)

 (1;-7;-5)

 (1;7;-5)

(-11;-3;-9)

Запитання 2

Яка з геометричних фігур не може бути паралельною проекцією паралелограма?варіанти відповідей

ромб

прямокутник

трапеція  

відрізок

Запитання 3

Точка А віддалена від площини α на 12 см. З цією точки проведено до площини α похилу АВ завдовжки 13 см. Знайдіть довжину проекції похилої АВ на площину α.

А)                              Б)                     В)                          Г)  см.


варіанти відповідей

5 см

1 см   

6 см

√3 см

Запитання 4

Вкажіть координати векторів а і в, якщо вони перпендикулярні.

варіанти відповідей

а (-2;1;-3) і в (-4;2;-6)

а (2;1;-2) і в (-4;6;-1)

а (2;-1;2) і в (-4;6;1)

а (4;3;-1) і в (-3;6;3)

Запитання 5

Знайдіть відстань між точками М(2;-3;6) і К(1;-1;4).

А) 3                                Б)                        В) 9                             Г) .


варіанти відповідей

3

3√3

9

2√3

Запитання 6

З деякої точки простору проведено до площини дві похилі. Одна із них дорівнює 24 см і утворює з площиною кут 30°. Знайдіть довжину іншої похилої, якщо її проекція на площину дорівнює 5см.


варіанти відповідей

1 см

3 см

15 см

13 см

Запитання 7

 З вершини прямого кута С рівнобедреного трикутника АВС проведено перпендикуляр СМ до  його площини. Точка N – середина гіпотенузи АВ, D – середина AC. Відстанню від точки М до АВ буде довжина відрізка:  

варіанти відповідей

 АМ       

МВ

MD

MN

Запитання 8

 У рівнобедреному трикутнику АВС АВ=ВС=17см, АС=16см. Точка Р знаходиться на відстані 8 см від усіх сторін трикутника. Знайдіть відстань від точки Р до площини   трикутника і радіус вписаного кола в трикутник.  

варіанти відповідей

Н= 6,4; r=4,8

Н= 6,6; r=4,2

Н= 6,2; r=4,6

Н=6; r=4,6

Запитання 9

 Пряма СD перпендикулярна до площини гострокутного трикутника АВС,     СК – його висота.     Знайдіть відстань від точки А до площини DСК, якщо ∠ КА Д = 45° , а АD = √2 см.  

варіанти відповідей

2см

√2 см

1 см

2√2 см

Запитання 10

Із точки, віддаленої від площини на 6 см, проведено дві похилі під кутом 45º до площини. Знайдіть відстань між основами похилих, якщо кут між їх проекціями дорівнює 120º.  

варіанти відповідей

6√3 см

6√2 см

4√3 см

4√2 см

Запитання 11

Точка S розташована на відстані 6 см від кожної з вершин прямокутника АВСD і від­далена від його площини на 4 см. Знайдіть сторони прямокутника, якщо одна з них удвічі більша за другу.


варіанти відповідей

5 см; 10 см

3 см;6 см

4 см; 8 см

6 см; 12 см

Запитання 12

Дано трикутник АВС. Знайти ∠А ,якщо В(4;-2;-1), А(2;-2;-3) і С(2;2;1).

 

варіанти відповідей

30º

45º

60º

120º

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест